Město se tak ocitlo v pasti, kdy by mj. nemohlo proplácet faktury stavebním firmám, které pracují na dvou velkých zakázkách – rekonstrukci a dostavby plaveckého bazénu a přestavby historického objektu domažlického pivovaru. V nejbližších dvou týdnech přitom šlo o závazky za více než dvacet milionů korun. Při jejich nezaplacení by hrozily smluvní pokuty, které by mohly dosahovat až třinácti tisíc korun za den prodlení.

„V současné době jsme v prodlení se šesti fakturami. Jde o zhruba 100 tisíc korun po splatnosti. Nepamatuji dobu, kdy by město Domažlice neplatilo své závazky v době splatnosti,“ konstatoval starosta Zdeněk Novák (SPMD) při projednávání tohoto bodu.

Opozice, která pro navržené čerpání investiční rezervy před dvěma týdny ruku nezvedla, za hlavní důvod označila nedostatek informací, jak bude naloženo se zhruba 130 miliony korun z 563 milionů investiční rezervy, jejichž vynaložení nebylo v předloženém návrhu přesně definováno.

„S tím, co zbyde v investiční rezervě, má město ještě nějaké plány?“ zeptal se zastupitel Rudolf Špoták (Piráti).

„Do zastupitelstva postupně přicházejí doporučení rady města k čerpání investiční rezervy. Na to nejbližší v hodnotě 4 milionů korun. Nejsem schopen dopředu říci, na co konkrétně v průběhu roku všechny prostředky půjdou. Máme podané žádosti o dotace na různé projekty. Musíme předem zajistit financování těchto akcí, dotace jsou propláceny až následně. Investiční rezervu tvoříme i proto, abychom byli schopni tyto akce zainvestovat, proto musíme mít určitý finanční polštář. Jde například o rozšíření kamerového systému, o zřízení parku v Hruškově ulici, rekonstrukci základní a mateřské školy v ulici Msgre B. Staška,“ reagoval starosta Novák.

Ilustrační foto.
Vymyslel si únos, aby si odpočinul od přítelkyně