Na nejfrekventovanější cyklostezce na Domažlicku vedoucí přes rekreační oblast Babylon se už přihodilo několik vážných pádů cyklistů zapříčiněných špatným stavem povrchu. Naposledy v minulém týdnu v sobotu mladá žena utrpěla vážnější úraz – zlomeninu klíční kosti, zlomeninu spánkové kosti a čeká ji náročná operace.

Stezka vedoucí od Hadrovce směrem na Babylon je součástí mezinárodní cyklostezky, jež vede až do Furthu im Wald. Je hojně využívaná cyklisty a turisty, k nimž se v poslední době přidali i bruslaři. Problémem však je, že se o ni nikdo nestará.

„Kromě toho, že jsou její břehy obsekávány a zbavovány vysoké trávy, o samotný chodníček nikdo nepečuje. Důkazem je úsek mezi hotelem Bohman a bývalým hotelem Bedrníček. Stromy, které cyklostezku lemují v tomto úseku, rostou a jejich kořeny nebezpečně zvedají její povrch. Jede-li cyklista od hotelu Bohman k Bedrníčku, čekají na něj nijak neoznačené, ale nesmírně nebezpečné hrboly. Někdy v minulosti je snad někdo vyznačil dnes už téměř neviditelnou barvou, která již zcela vybledla a je vidět až v bezprostřední blízkosti před hrbolem. Žádná, byť přenosná značka upozorňující na hrboly zde není. Cyklisté jsou tak permanentně vystavováni nebezpečí kolize a následného, v lepším případě úrazu, o horším ani nechci uvažovat,“ popisuje čtenářka, která se po cestě velmi často pohybuje.

„Od svých známých – cyklistů vím, že zde již skutečně došlo k několika haváriím s různě těžkými zraněními. O té poslední, která se stala v sobotu 2. června, svědčí masivní krvavá skvrna, již déšť ještě nestačil smýt. Domnívám se, že takový nebezpečný stav mezinárodní cyklostezky je minimálně trestuhodný. Pokud vlastník stezky nemá finanční prostředky na její opravu, měl by zajistit alespoň řádné vyznačení nebezpečných úseků. Cyklisté, kteří zde jezdí pravidelně, o hrbolech ví, ale je také spousta těch, kteří tu jedou poprvé, a právě pro ně je toto místo místem kritickým,“ upozornila čtenářka.

„Cyklostezka je stále majetkem Svazku Domažlicko, dosud nedošlo k jejímu převedení na obce. Záležitost je nyní v jednání. Aktuálně se řeší, zda je, či není pod cyklostezkou věcné břemeno. Až dojde k převodu, budou situaci cyklostezky řešit jednotlivé obce. V rozpočtovém plánu prozatím její opravu nemáme,“ konstatovala starostka Babylonu Simona Schlägelová.