Malbu, vypálení a osazení provedli Jana a Miloš Psutkovi z Klenčí pod Čerchovem. Kachličková mozaika nahradila v přesné kopii tu původní. Nyní zbývá už jen dokončení zednických a malířských prací na obou branách.

V roce 1951 byla zhotovena přičiněním zdejšího vikáře Bedřicha Bohdala nová silnice vedoucí od usedlosti u Šoršů na hřbitov. Obě hřbitovní brány byly opatřeny mozaikou, navrženou a malovanou akademickým malířem Janem Šebkem. „Vypálení a umístění na obou branách učinili podle klenečské kroniky bratři Bedřich a Jakub Čípovi, hrnčíři z Klenčí. Chodka s dítětem u prvních vrat znázorňuje život, stařec smrt,“ sdělil Jiří Anderle, předseda spolků Výbor pro kulturu, sport a osady a Výbor pro rozvoj městyse Klenčí pod Čerchovem a okolí.

Snahy o rekonstrukci mozaiky trvaly podle Anderleho více než dvacet let.