Areál holýšovského hřbitova by se letos měl dočkat důležitých úprav za přibližně tři miliony korun.

Vedení města v letošním roce plánuje opravit cestu, která je v nevyhovujícím, skoro nebezpečném stavu, vyměnit a doplnit mobiliář, provést sadové úpravy a také zahájit výstavbu zcela nového kolumbária pro ukládání pohřebních uren.

„Máme již připraveny krásné návrhy kolumbária, myslím, že tam vznikne hezké místo k zavzpomínání," uvedl starosta města Jan Mendřec.

Na holýšovském městském hřbitově jsme zastihli Alenu Bílkovou.

„Hřbitov opravit potřebuje jako sůl. Cesta je opravdu hrozná, rozpadá se, místy jí skoro půlka chybí, dělá se tu bláto," řekla. „Taky nové odpadkové koše by se hodily, ty současně dělají ostudu," podotkla.

ZCHÁTRALÁ CESTA v areálu hřbitova bude letos opravena.

Holýšovští do budoucna počítají i s opravou hřbitovní kaple.

„Objednali jsme u architekta studii na stavební úpravy hřbitovní kaple, kterou musíme opravit, protože její stav není důstojným místem pro loučení s našimi zesnulými," vysvětlil starosta. „Protože se v městském archivu nenašla k této stavbě žádná stavební ani projektová dokumentace, musíme napřed nechat stavbu zaměřit, abychom měli výchozí dokumentaci pro plánované stavební úpravy," dodal.

Kaple před několika lety dostala novou střešní krytinu a omítku, opravena byla i zeď holýšovského hřbitova.