V místě vznikly hráze a ve spodní části rokle suchá nádrž. Cílem všeho je zabránit vodě při přívalových deštích v zaplavení Waldhegerovy ulice a zároveň splavování půdy. Podobné důvody už vedly před 150 lety radu města alespoň částečně problém řešit, a to výsadbou stromů v tehdy zcela holé rokli. „Akce byla podpořena prostředky z dotací díky Ministerstvu zemědělství ČR, které oficiálně přidělilo finance na realizaci projektu Protierozní opatření rokle, a to ve výši ceny stavby 2 962 866 Kč. Správní orgán totiž shledal, že toto meliorační opatření je ve veřejném zájmu,“ uvedl mluvčí domažlické radnice Josef Babor.

Ilustrační foto.
Privamed zakázal návštěvy na lůžkovém oddělení

Autorský dozor stavby vykonával Antonín Kavan, který už stojí i za několika již realizovanými projekty. V posledních letech byly na Domažlicku například odbahněny rybníky na Zelenově a Jezero nebo přibyly vodní nádrže nad Jezerem.

„V současné době se realizuje také stavba velké nádrže pod rybníkem Tři Vrby za zhruba 7 300 000 korun,“ dodal k budovaným protipovodňovým opatřením města Babor.