Rekonstrukci si vyžádala popraskaná hráz, která hrozila při větším náporu vody provalením, a také neuspokojivý stav vypouštěcího zařízení.

Rozpočet na stavbu činil 1,299 milionu a počítal s dotací Státního fondu životního prostředí ve výši necelých 850 tisíc korun.

Podmínkou pro získání dotace, o niž mimochodem obec usilovala už několik let, bylo, že stavba bude dokončena do 28. listopadu. To proto, aby bylo možné provést nejen kolaudaci díla, ale také nezbytnou kontrolu poskytovatele dotace a její proúčtování.

Podařilo se dostát plánovaným výdajům, nebo cenu stavby poznamenaly nepředvídané vícepráce?

„Cena díla je dokonce nižší, a to přibližně o 100 tisíc korun, o tolik méně činila vysoutěžená cena. Samozřejmě se procentuálně sníží i poskytnutá dotace," s potěšením uvedl starosta Újezda Václav Kalčík.

Také termín dokončení se podařilo zvládnout.

„Tento týden budou práce dokončeny a až nám ho firma předá, budeme telefonovat poskytovateli dotace, aby si stavbu přijeli zkontrolovat. Teprve pak bude možné rybník napustit. Jsem rád, že se nám podaří termín dokončení stihnout a že svatý Petr zimu pozdržel a nechal ji na příští rok," reagoval s žertem.

Petrovický rybník by Obec Újezd potřebovala co nejdříve napustit.

„Chtěli bychom to stačit ještě dříve, než udeří pořádná zima. Potřebovali bychom tam totiž umístit ryby z jiného obecního rybníku, kam jsme je přechodně před započetím díla z Petrovic přestěhovali," zakončil Kalčík.