Zcela jinou podobu dala budově na hraničním přechodu Folmava a jejímu okolí firma Development West, které obec Česká Kubice pronajala prostory bývalého areálu celnice.

Rozsáhlé prostory s budovami obec převzala od státu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučeného pracoviště Domažlice, poslední červencový den roku 2009.

Zhruba po dvou letech začala opuštěná budova celníků opět sloužit. Přestěhoval se do ní Free shop, a to z objektu na parkovišti pro nákladní vozidla TIR.

„Byla jsem překvapená velikostí prodejních prostor a sortimentem, který tam nabízejí, a slyšela jsem, že prý se má ještě rozšiřovat,“ pochválila Dana Ticháčková z Domažlic.

V prostorách bývalé celnice navíc došlo ke změně dopravního režimu, přibyla parkoviště a parkové úpravy.

Opuštěná budova u parkoviště nákladních vozů nemá zůstat prázdná, měla by opět posloužit prodejním účelům.

„To, jak se podařilo bývalou budovu celnice zmodernizovat, se líbí mně i lidem, se kterými jsem hovořil. Vše bylo provedeno podle předem schváleného projektu a jsem s výsledkem moc spokojený,“ uvedl starosta obce Vladimír Koranda s tím, že místo je konečně důstojným vstupem do naší republiky a ještě kolem něj přibude další zeleň.

DŮM NA HRANICÍCH. Objekt, který dříve sloužil těm, kdo vykonávali hraniční kontroly, převzala od státu obec Česká Kubice. Po úpravách stavby i jejího okolí tam dnes sídlí Free shop.
DŮM NA HRANICÍCH. Objekt, který dříve sloužil těm, kdo vykonávali hraniční kontroly, převzala od státu obec Česká Kubice. Po úpravách stavby i jejího okolí tam dnes sídlí Free shop.