Hrad je významným prvkem v krajině, svědek českých i bavorských dějin a v neposlední řadě oblíbený turistický cíl. Projekt na jeho opravu vznikl na české straně již před 13 lety v čele s bývalým starostou Klenčí pod Čerchovem, Karlem Smutným. Ovšem dotace, které pokryjí 85% celkových nákladů, se podařilo získat až letos.

Na Starém Herštejně se plánuje několik změn. „Naučná stezka do jisté míry již existuje, bude doplněna a upraví se i zázemí pro parkování ve Vranovském sedle. Přístup ke zřícenině bude snadnější a bezpečnější, totéž i na vyvýšenou vyhlídku. V plánu je i určitá prořezávka okolních stromů, aby byl výhled do krajiny lepší,“ zmínila Zuzana Lagnpaulová za Svazek Domažlicko, který se bude na projektu finančně podílet 10% z celkových výdajů, ovšem celou akci musí nejprve předfinancovat.

„S tím pomáhají členské obce, Mikroregion Dobrohost, Postřekov, Nemanice a Klenčí pod Čerchovem,“ pokračovala Langpaulová.Celkem stavební práce vyjdou na 2,5 milionu korun bez DPH a potrvají zhruba 6 měsíců. Nicméně plánované zahájení letos na jaře neznamená žádné dogma. „Aktuálně stojíme teprve před výběrovým řízením. Už jen jeho příprava byla vzhledem k ojedinělosti akce velmi náročná. nelze vyloučit ani fakt, že vybraný zhotovitel nebude moci tento termín zhotovení garantovat. V tom případě by se dokončení realizace posunulo na příští rok, což naštěstí nastavení tohoto přeshraničního projektu připouští,“ vysvětlila Zuzana Langpaulová.

Úpravy hradu turisté rozhodně uvítají. „Je to opravdu dobrý nápad. Na Starý Herštejn chodím často a rád. Je to krásné místo s nádherným výhledem a úpravy z něj mohou udělat ještě zajímavější místo,“ řekl Karl Reitmeier, člen Klubu českých turistů Domažlice, který má k Domažlicku velmi blízko.

To, co se plánuje na české straně, čeká i naše sousedy. I oni se pustí do zajištění a zpřístupnění hradní zříceniny Altenschneeberg, sanace rozhledny na Klammerfels a rozhledny Bayernwarte. „Tyto krajinné dominanty mají společného to, že jsou to dílem svědci střežení hranic ve středověku, dílem svědci doby tzv. Železné opony,“ řekla na samý závěr Zuzana Langpaulová.