K plánu hospodaření Hostouně, který byl zveřejněn na úřední desce města od 7. prosince, se mohli v následujících 14 dnech vyjadřovat občané. Návrh rozpočtu byl také zmiňován na prosincovém jednání zastupitelstva. Na schvalování však došlo až koncem ledna.

„Během zveřejnění nebyl podán žádný podnět ani připomínka, proto předpokládám, že rozpočet města bude schválen bez problémů," prohlásil starosta města Miroslav Rauch předtím, než začal před dvanácti zastupiteli (tři se omluvili) a jedenácti občany rozebírat položky rozpočtu.

„Na tvorbě rozpočtu se podíleli všichni zastupitelé. Daňové příjmy činí 16 milionů a 13 000, místní poplatky 807 000 korun, přidat můžeme částku dotací, takže součet činí 17 milionů a 303 tisíce korun. Do příjmů se započítávají i další příjmy z třídění odpadů, pronájmu majetku a ze služeb. Celkem jsme naplánovali příjmy ve výši 25 milionů a 813 500 korun. Příjmy včetně financování úvěru, na které se použije přebytek z minulých let, jsou 27 milionů 853 500 korun," vyjímáme z vysvětlení.

Stejným způsobem pak byly vysvětleny výdajové položky rozpočtu, jež se rovnají sumě příjmů. Ve výdajové části hostouňského rozpočtu je počítáno s investicemi.

„Seznámím vás s nejvyššími položkami, abyste věděli, s čím vším se musí při tvorbě rozpočtu počítat. Náklady na opravu a údržbu silnic činí 540 tisíc korun, opravy chodníků a parkoviště pak 600 000 korun. Výdaje na veřejnou silniční dopravu jsou 110 000, příspěvek obce na provoz školských zařízení – tedy základní i mateřské školy a školní družiny činí celkem 2 miliony a 362 tisíc korun," vypočítával Rauch. Nejvíce, 3,2 milionu korun, si vyžádá vybudování obytné zóny U Sběrny. V souvislosti s výdaji zmínil následující: „Počítáme s tím, že začneme připravovat opravu štítarské kaple – necháme zpracovat projektovou dokumentaci, na niž je v rozpočtu suma sto tisíc korun."

V rozpočtu je počítáno i s činností sboru pro občanské záležitosti a kulturním děním, na které Hostouňští vyčlenili sumu 440 200 korun.

Bytové hospodářství sice spolkne zhruba 5,493 milionu, náklady na požární ochranu pak 1 222 100 Kč, z čehož je 700 tisíc korun rezerva pro případ, že by Hostouňští neobdrželi dotaci na koupi dopravního automobilu pro dobrovolné hasiče.