„Přeshraniční spolupráci naší mateřinky podporuje finančně i odborně Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň. Naše mateřská škola využívá jeho dotaci na dopravu dětí a pomůcky. Můžeme si také dovolit rodilou mluvčí, která nás pravidelně navštěvuje a seznamuje děti s němčinou. Díky ní se chlapci a děvčata učí používat naučená slova v konkrétní situaci a hlavně je správně vyslovovat," vysvětluje ředitelka hostouňské školky Lenka Jopková a dodala, že se navštěvují každý rok, pořádají společné výlety, a to střídavě v Česku a Německu. „Abychom si to užili i my dospělí, navštěvujeme se mimo tyto akce a jezdíme na výlety bez našich svěřenců," dodává.

Podle slov ředitelky rodiče hostouňských předškoláků přeshraniční spolupráci nejen vítají, ale také podporují.

„Jsou si vědomí toho, že žijeme ve společné Evropě, s otevřenými hranicemi a s novými možnostmi a příležitostmi. I z toho důvodu bychom měli u dětí rozvíjet jazykové znalosti nejen v angličtině, ale hlavně nezapomínat znalosti jazyka sousední země, kterou je Německo," doplňuje Jopková.

Nedávná, ale zdaleka ne poslední návštěva Hostouňských u sousedů se uskutečnila minulý měsíc.

„Ve Waldthurnu mají zbrusu nové zařízení, které je určeno dětem od 3 do 6 let a má také třídu jesliček pro batolata. Do nové školky se naši přátelé stěhovali 5. prosince a už 11. nás pozvali na návštěvu, abychom společně oslavili adventní čas s očekáváním Ježíška.

„Tématem společné akce bylo Putování do Betléma. A i když je Kita Waldthurn církevní zařízení a české děti se s křesťanstvím běžně nesetkávají, neexistují problémy. Ředitelka Sonja Kick si rozdíly uvědomuje, a proto o narození Ježíška vyprávěla formou pohádkového příběhu. Vyprávění bylo pro děti velmi poutavé, pro některé bylo zcela novým poznáním," říká Jopková.

A jak se Hostouňským v nově postaveném předškolním zařízení líbilo?

„Děti se v novém prostředí rychle zorientovaly a k našemu překvapení hned pochopily zavedená pravidla, což jsou hry ve skupinách po šesti dětech. Praktikují to tak, že u hracího koutku mají speciální tabulky s šesti políčky, kam děti zasunují svoji fotografii," vysvětluje ředitelka.

Děvčátka a kluci z české mateřinky byli v zařízení Kita brzy jako doma. „Pozorovali jsme, jak se děti postupně promíchávají, a přestože je seznamování s cizím jazykem na počátku, dětem tato skutečnost nedělala problémy, jazykovou bariéru si nepřipouštěly," odpověděla.

Ve Waldthurnu se jim líbilo, že na úpravách zahrady a vybavení interiéru školky se podíleli nejen zaměstnanci, ale i rodiče a široká veřejnost.

„Nás, učitelky, nejvíce oslovily v německé školce nápady kolegyň, jejich smysl pro detaily a kreativita při zařizování tříd a hracích koutků," podotýká ředitelka.

Letošní rok je pro obě předškolní zařízení významný tím, že si připomenou 10 let spolupráce.

„Máme naplánovány akce Den Země v Hostouni a sportování v Nabba Dabba Doo Kinderland, což je areál se spoustou atrakcí v Nabburgu. Jsem ráda, že se naše děti na každou akci těší. Rády se seznamují s němčinou a samy se dožadují slovíček a jednoduchých vět, aby si s dětmi v Německu lépe rozuměly," zakončila Jopková.