Hasiče, kteří výborně spolupracují s městem Hostouň a pomáhají jeho vedení se zajištěním řady akcí, přišel mimo dalších hostů pozdravit starosta Miroslav Rauch.

Hned v úvodu připomněl starosta hasičů Josef Farkas, jak výborně si v loňském roce vedl hostouňský sbor. „Loňský rok byl, co se týká zásahů, velice pestrý. Zasahovali jsme u dvanácti požárů a měli jsme třinácti technických zásahů,“ řekl.

První úspěšnou loňskou akcí byla likvidace požáru lesního porostu u obce Mířkov.

„Zvládli jsme to výborně, i když byl terén nepřístupný a velice náročný.Čtrnáct členů naší výjezdové jednotky si opravdu máklo. Požár a jeho následná likvidace si vyžádaly dva dny a hasiči tvrdě pracovali dvacet hodin,“ popsal Farkas a pochválil také elán a práci nejmladších členů. Poté se všichni přítomní seznámili s plánem práce na letošní rok. Po ukončení oficiální části si za odměnu pochutnali na občerstvení v podobě zabijačkových dobrot.