Podobné starosti mohli Hostouňští dosud vyřešit jen dvakrát do roka při městem organizovaných sběrných dnech, kdy byl nebezpečný a velkoobjemový odpad hromadně odvážen a likvidován.

Od pátku mají obyvatelé města a spádových obcí po podobných starostech. V Hostouni začal sloužit nový sběrný dvůr.

„Jako první přišel s myšlenkou na jeho vybudování bývalý radní města Stanislav Hrnčíř," připomněl starosta Miroslav Rauch. Bylo to v době, kdy vedení města čelilo stížnostem obyvatel na vznikající černé skládky.

První žádost o dotaci na vybudování dvora byla neúspěšná. Hostouňským se finanční spoluúčast podařilo sehnat až napodruhé, v listopadu 2010. EU se Státním fondem životního prostředí poskytly na stavbu dvora více než 6,3 milionu korun.

Stavba areálu o rozloze 1900 m² byla hotova za půl roku.  Občané v něm najdou kontejnery na tříděný, velkoobjemový, nebezpečný i biologický odpad.

Co mohou lidé ve dvoře odevzdat: Obyvatelé budou moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli odpad, který vyprodukovali ve své domácnosti, mohou to být objemné odpady (nábytek, koberce, linoleum, pneumatiky), vyřazená elektrická a elektronická zařízení (lednice, televize, počítače, mikrovlnky) nebo biologický odpad (tráva, listí či větve).

Pro ukládání nebezpečných odpadů je hostouňský sběrný dvůr vybaven speciálním ekologickým skladem.
V něm jsou připraveny nádoby pro ukládání tuhých i kapalných nebezpečných odpadů (mezi které patří například autobaterie, zářivky, oleje, nádoby od barev či laků).

Celkové náklady stavby činily 7 588 711 Kč. Evropská unie spolu se Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí přispěla na hostouňský projekt částkou 6 310 974 Kč. Z obecního rozpočtu na stavbu nového zařízení byla použita částka ve výši 1 277 737 Kč.