Revize, která zjistila kritický stav vnitřních instalací v budově mateřské školy, přinutila na jaře Hostouňské urychleně jednat. Školce by bez nápravy stavu hrozilo uzavření.

„O rekonstrukci budovy někdy v budoucnu jsme uvažovali, bylo nám jasné, že se školka, která byla postavena před 40 lety v akci Z, bude muset modernizovat. Do rekonstrukce jsme se pustili z prostého důvodu. V únoru při revizi elektrozařízení nás technik, který odpovídá za bezpečnost, upozornil, že zařízení je nezpůsobilé pro další provozování. V podstatě ze dne na den po nás požadoval, abychom školku zavřeli," vysvětlil důvod rekonstrukce starosta Miroslav Rauch.

Dosavadní úpravy v budově mateřinky nebyly nijak rozsáhlé.

„Před 15 lety se provedla plynofikace kotelny, v roce 2008 jsme nechali vyměnit okna a zateplit fasádu, vloni došlo na hygienické zařízení zaměstnanců. Jednalo se dílčí úpravy, ty zásadní však na uskutečnění teprve čekaly. V rozpočtu na rok 2015 jsme s touto investiční akcí nepočítali. De facto nás k ní přinutil výsledek revize," konstatoval.

Záhy se však ukázalo, že původně plánovaná výměna elektrických rozvodů a podlah nebude zdaleka postačující. „Projektanti, kteří mají se školními budovami bohaté zkušenosti, po prohlídce a sondách navrhli rozsáhlejší úpravy uvnitř objektu," vzpomíná starosta.

V té době nikdo zdaleka netušil, že školní zařízení bude nutné doslova překopat. „Na konci prvního týdne prací, kdy se demontovalo vnitřní zařízení a odstraňovaly podlahy, bylo objeveno napadení dřevomorkou a jinými dřevokaznými houbami," zmiňuje nemilé zjištění Rauch.

V dané době si vzpomněli na situaci v Poběžovicích, kde musela být mateřinka kvůli napadení dřevomorkou zbourána.

„V té době, kdy jsme hrůzou nedýchali, se projektanti radovali, že objevili a mohou odstranit zásadní problém budovy," připojila ředitelka školy Lenka Jopková.

Hostouňští v tomto případě museli počítat s tím, že se prodlouží plánovaná doba, kdy nebude možné budovu mateřinky využívat.

„Nakonec jsme zjistili, že dřevomorka napadla i stěny oddělující sociální zařízení. Museli jsme postižená místa vyjmout a nahradit. Rekonstrukce nakonec byla úplně jiného rozsahu, než jsme původně zamýšleli," vysvětlil starosta Rauch poté, co po slavnostním přestřižení pásky šesticí předškoláčků došlo na prohlídku budovy.

Interiér si Hostouňští přáli mít podobně krásný, jako mají pro své děti jejich partneři ve Waldthurnu. Ti samozřejmě nemohli při tomto slavnostním okamžiku chybět, ujít si ho nenechal např. starosta města Josef Beimler se svým zástupcem Romanem Bauerem a Sonjou Kick – ředitelkou předškolního zařízení Kita, které společně s hostouňským získalo od Spolku Bavaria Bohemia Schönsee loni v dubnu cenu Brückenbauer – Stavitel mostů.

Zdroj: Youtube

V budově bylo nutné kromě likvidace částí napadených dřevomorkou zamezit pronikání azbestu. Školka je z větší části postavena z lignáto-cementových panelů, které azbest obsahují, proto se vhodným obložením dosáhlo ´uzavření azbestu ve stěnách´.

Původně se myslelo, že se vše stačí provést během prázdnin. Červenec strávili předškoláci ve školní družině, v srpnu a v září školka nefungovala, neboť termín rekonstrukce prodloužili do 30. září. Vše se dělo dle projektu Heleny Švecové z plzeňské společnosti BMN, za dohledu jednatele Miroslava Jaroše.

„Generálním dodavatelem stavby byl Domažlický stavební podnik, zakázka byla vysoutěžena za 3,5 milionu korun. Plzeňský kraj nám poskytl dotaci 600 000 Kč na havarijní stav," doplnil Rauch.

Zástupce DSP jsme se zeptali, co pro něj znamená fakt, že po mrákovské škole měla firma možnost takto vylepšit další školské zařízení. Jaké má pocity? „Pocity mám velmi dobré, protože si myslím, že každá stavba, při níž panuje soudržnost investora, projektanta a dodavatelské firmy, má výsledek vždy dobrý jako zde," odpověděl jednatel DSP Václav Pelnář.

Projektantka Helena Švecová v té chvíli sledovala, nakolik děti a dospělé zajímají ´lentilky´, což jsou různobarevné dlaždice směřující do jednotlivých míst.

„Je to tu nádherné. Školku si pamatuji v mnoha podobách. Nastupovala jsem sem po maturitě v 75. roce, pak jsme se záhy asi na rok stěhovali do školy a začala se tady přistavovat tahle nová část. Už jsem vlastně zažila stěhování do školy podruhé. Znám několik podob mateřinky. Do té první jsem chodila jako děcko, do druhé, která se krátce nato změnila, jsem nastoupila jako učitelka. Nyní jsem měla možnost zažít nejnovější vzhled školky a mohu v klidu odejít do důchodu," smála se Miluše Šibilová.

Velký kámen spadl ze srdce i ředitelce zařízení.

„Nadšení ke mně možná přijde později, mne to dnes spíše dojímá. Jsem moc šťastná a spokojená za naše děti, protože tak úžasnou školku, tak barevnou a krásnou, jsem si vůbec nepředstavovala. Už se těším, až si to tu ještě zkrášlíme. O prázdninách jsem nevěřila, že se vše dá tak rychle zvládnout. Když jsem se byla dívat, jak vše pokračuje, našla jsem tu partu nadšených mužských, kteří byli úžasní, táhli za jeden provaz a s naší školkou se doslova mazlili," ocenila ředitelka Jopková.

Zdroj: Youtube