Když se ohlédnete za uplynulým rokem, co v životě města považujete za hlavní událost?
Podařilo se provést revitalizaci panelových domů a bytovek, která se týkala 102 bytů. Bylo provedeno kompletní zateplení pláště budov, výměna oken, zateplení střech, drobné opravy, odvodnění prostoru okolo bytovek, aby voda zpět nevzlínala pod nové fasády. Zhotoveny byly i izolace proti vlhkosti.
Na kolik tato investiční akce přišla?
Celkové náklady dosáhly 25 milionů korun. Na 24 milionů jsme získali úvěr. Dotace nám pokryje úroky úvěru a teď čekáme, jak dopadne naše žádost na Státním fondu životního prostředí v rámci Zelené úsporám. Vzhledem k aktuální situaci na fondu výsledek prozatím neznáme.
Do jakých investic byste se rádi pustili v nejbližším období?
Začátkem prosince jsme požádali o dotaci 697 tisíc na přípravu územního plánu. Celkem bude stát okolo milionu. Také zpracováváme lesní hospodářský plán. Teď se nám sešly hlavně administativní projekty.
Co dalšího připravujete pro letošek?
Připravujeme projekt na dodělání kanalizace, další na rekonstrukci čističky odpadních vod, abychom byli připraveni na podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí. Uspěli jsme v dotačním řízení na stavbu sběrného dvora, která přijde na jedenáct a půl milionu korun.
Přemýšlíme i o rekonstrukci budovy radnice, která se nám začíná pomalu rozpadat. Řešení vidíme buď v celkové rekonstrukci s přístavbou jednoho patra, nebo pořízení nové střechy.
V Hostouni pracuje celá řada spolků i sportovních organizací…
Mám radost , že v Hostouni, která má zhruba tisíc obyvatel a s přilehlými obcemi 1300, funguje celá řada spolků. Aktivní je sbor dobrovolných hasičů, organizováni jsou včelaři. V mládežnických kategoriích dosahují v rámci celé republiky skvělé výsledky střelci. Myslivci, kterých je v základní organizaci sdruženo dvacet tři, městu velmi pomohli brigádnickou činností při opravě hřbitovní zdi. Loni se dali znovu dohromady ochotníci. Dále u nás působí fotbalový oddíl, stolní tenisté i jezdecký klub.
Jak to na Hostouňsku vypadá se zaměstnaností? Kdo je největší zaměstnavatel a kam dále obyvatelé města za prací dojíždějí?
Největším zaměstnavatelem v Hostouni je Výchovný ústav pro děti a mládež, kde se o zhruba stovku dětí stará sto zaměstnanců. Druhým nejsilnějším zaměstnavatelem je pila společnosti LST Trhanov, kde podle sezonnosti má práci padesát až šedesát lidí. Další pracují v zemědělství, máme tu živnostníky. Za prací naši obyvatelé dojíždějí i do Domažlic, průmyslové zóny ve Vysočanech u Boru i do Holýšova.
Má radnice možnost alespoň částečně ovlivnit zaměstnanost ve městě?
Snažíme se zaměstnávat lidi, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce a jsou dlouhodobě nezaměstnatelní. Úřad práce dotuje devadesát procent mzdy pro tyto zaměstnance za splnění několika podmínek, mezi nimiž je i věk zaměstnance nad 50 let. Každoročně takto zaměstnáme tři občany. Na jejich výplaty nám přijde dotace okolo dvě stě padesáti tisíc korun.
Sedm let funguje partnerská spolupráce Hostouně s bavorským městem Waldthurn. Co jste společně podnikli v poslední době?
Na konci listopadu jsme vyrazili na společnou exkurzi do kolovečského muzea, dobřanského pivovaru a na vánoční trhy v Plzni. Zastavili jsme se i v pivovaru v Černicích. Naplnili jsme celý autobus. Dvacet pět účastníků bylo od nás, pětadvacet z Německa. Navázali jsme tak na předchozí výlety, kdy jsme navštívili Český Krumlov nebo Regensburg. V organizaci těchto setkání se střídáme, na úhradách se podílíme společně.
Velmi aktivní je spolupráce mateřských škol z obou obcí. Předškoláci se setkávají velmi často, byli spolu v ZOO, na výletech, navštěvují se i ve školkách navzájem.