Hospoda v místním kulturním domě byla kvůli rekonstrukci uzavřela od července. Po celou dobu sloužilo jako náhrada posezení u rybníka na návsi.

„Díky prodloužení termínu se práce stíhají lépe. Rád bych 21. prosince uspořádal takový den otevřených dveří, aby si mohli lidé prohlédnout zrekonstruované prostory, a to včetně zázemí – kuchyni, sklady, chladicí boxy,“ popsal starosta obce Kvíčovice Jan Bostl.

Jakmile se nová hospoda uvede do provozu, zavře se objekt u rybníka.

„V lednu nejspíš ještě pojedeme v režimu klasické hospody a od února částečně i coby provoz restaurace,“ pokračoval starosta Bostl. Vše totiž záleží na personálu, lidí je nedostatek.

Stávající stav neumožňuje spustit plnohodnotný provoz restaurace. „V dané chvíli máme dva lidi – jednoho kuchaře a jednoho člověka na zajištění servisu. Hledáme dalšího kuchaře a jednoho až dva lidi pro obsluhu,“ uzavřel téma starosta Jan Bostl. Výzva a výběrové řízení na starostou zmíněné pozice jsou na webu obce vyvěšeny od 30. listopadu.