Zatímco dosud platili rovné tři stovky ročně, od 1. ledna 2008 jim nová obecně závazná vyhláška, kterou zastupitelé schválili počátkem listopadu, přikazuje platit 360 korun.

Sazba poplatku se skládá z částky 180 korun a ze stejné částky, která byla stanovena podle skutečných nákladů obce za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím roce, které činily 3 247 391 korun.

Peníze vybrané od obyvatel přitom náklady zdaleka nepokryjí. Město ve vyhlášce uvádí, že počet poplatníků s trvalým pobytem v obci je 4 984 a staveb určených nebo sloužících k rekreaci, ve kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba, je 231. Jednoduchým dělením se pak vypočte suma, která vychází na každého občana, a to více než 622 korun.

V předchozích letech, kdy Horšovskotýnští platili 300 korun ročně, byla situace přece jen příznivější. Například v roce 2003 činily náklady 2 340 380 korun a 80 haléřů. Poplatníků bylo 4 933 a staveb k rekreaci 234. Po výpočtu pak na jednoho poplatníka vycházely náklady 452 korun a 95 haléřů.