Deset let spolupráce připomíná i výstava fotografií, kterou můžete až do konce měsíce zhlédnout ve vstupní hale horšovskotýnské radnice.

První kontakty mezi Horšovským Týnem a Nabburgem byly navázány při otevření části cyklotrasy Přátelství v říjnu 2001, partnerská smlouva mezi oběma městy pak byla podepsána starostou Horšovského Týna Josefem Holečkem a starostou Nabburgu Josefem Fischerem dne 17. července 2004 na středověkých slavnostech v Nabburgu.

Poté se vztahy obou měst začaly rychle rozvíjet.

„Navázala se spolupráce mezi spolky, organizacemi, školami, podniky, informačními centry i mezi jednotlivými občany. Vzájemné partnerství umožnilo v obou městech realizovat některé investiční akce za pomoci evropských fondů. Občané partnerských mést se setkávají při řadě kulturních a společenských akcí, jako je Anenská pouť v Horšovském Týně nebo středověké trhy v Nabburgu," popsal místostarosta Horšovského Týna Luděk Thomayer.

Samozřejmostí se staly koncerty hudebních skupin z Horšovského Týna (High Grass, Singtet, Stavovanka) v Nabburgu. Učitelé hudby z reálného gymnázia v Nabburgu uskutečnili koncert barokní hudby v kostele sv. Petra a Pavla. Obě města pořádala i řadu společných výstav.

„Obzvlášť úspěšně se rozvíjí spolupráce Základní školy v Horšovském Týně a reálného gymnázia v Nabburgu, kde se žáci obou škol pravidelně setkávají a pracují na společných projektech," podotýká Thomayer. „Zajímavá je také každoroční praxe žáků reálného gymnázia v Nabburgu v učňovském středisku závodu Gerresheimer v Horšovském Týně," dodává.

Velmi přátelské vztahy navázaly hasičské sbory obou partnerských měst. Společná setkávání a cvičení přinesla nejen řadu nových přátelství, ale mají i nemalý praktický dopad. Město Horšovský Týn jako partner umožnilo nabburským hasičům koupi nového hasičského vozu z evropských fondů. Při jeho křtu pak obdrželi týnští hasiči od svých kolegů jako dar zcela funkční hydraulické vyprošťovací zařízení v hodnotě několika set tisíc korun.

„Desetiletí vzájemného partnerství obohatilo obě města tak, že vzájemné vztahy často přerostly do vzájemného přátelství. Přejme si, aby tak bylo i nadále ku prospěchu občanů obou partnerských měst," zakončil místostarosta.

Autor: L. Thomayer, S. Šebek