Slavnosti se letos vrátily na náměstí Republiky a také na prostranství u základní umělecké školy v sadech Petra Bezruče. Kolotoče a další kratochvíle byly na tradičním místě za kinem. Vedle pouťových atrakcí a různých sladkých laskomin, které přitahovaly pozornost zejména nejmenších účastníků, se velkému zájmu těšil také jarmark, který byl ve spodní části náměstí a přilehlých ulicích. V nabídce nechyběly ukázky řemesel a prodej rukodělných výrobků, mnoho pochutin a nejrůznější zboží. Přímo na tržišti vystupoval kejklíř i historická muzika. Na hlavní scéně před zámkem po celé sobotní odpoledne koncertovaly kapely různých žánrů. K vidění toho bylo v Horšovském Týně ale daleko více.

Monika Sladká a největší svatební oznámení z její sbírky.
Má tisíce svatebních oznámení. V oříšku, na toaleťáku i od Heleny Růžičkové