Díky Koordinační dohodě, kterou město Horšovský Týn v úterý uzavřelo s Policií ČR, budou mít občané ´své´ policisty, na které se mohou obracet se svými připomínkami.

„Město je rozděleno do dvou okrsků „A“ a „B“. Okrsek „A“ tvoří střed města, tedy Staré město se zámeckým parkem, Malé předměstí s průmyslovou zónou, Plzeňské předměstí, Nová Ves a Horšov. Pod okrsek „B“ spadá Velké předměstí, lokalita v Potocích, lokalita Výhledy, kostel svaté Anny a chatová oblast Podhájí,“ uvedla tisková mluvčí domažlické policie Vladislava Čejková s tím, že policisté, kteří budou mít okrsky na starosti, budou shromažďovat informace od občanů.

„Na místa, kde se lidé nebudou cítit bezpečně nebo na kterých bude docházet k častým dopravním přestupkům či jinému protiprávnímu jednání, pak budou častěji vyrážet policejní hlídky,“ poznamenala Čejková.

„A“ prap. Josef Marek, nstržm. Rostislav Žák, pprap. Radek Formánek

„B“ prap. Luboš Vrba, nstržm. Lukáš Kamen, pprap. Pavlína Motyčáková

(kurzívou – policisté z dopravního inspektorátu)