„Na Podhájí je slabý přítok,“ řekl starosta s tím, že vesnice na přítoku nemá vyřešené čištění vod.

„Navíc jsou v okolí Mračnického potoka intenzivně využívané zemědělské plochy, které se musí hnojit,“ pokračoval.

Hnojiva, která se dostanou do přítoku a tím pádem i do samotného rybníka, kvalitě vody znatelně ubírají. Problémem je i současný stav sucha, nedostatek vody a skutečnost, že voda v rybníce je stojatá a zahnívá. Že se voda kazí, připouští i místní. „V letních měsících se dá vyrazit jen na Podhájí a tady se voda rychle kazí, takže to není možné,“ řekl Ondřej Váchal z Horšovského Týna.

Koupání a stavba plaveckého bazénu však ve vzduchu visí již několik let. Předchozí vedení si pohrávalo i s myšlenkou výstavby krytého bazénu, což by však mohlo pro město znamenat i ekonomicky nešťastný krok. Konkurence krytých bazénu je vysoká, a to nejen v rámci okresu, ale celého Plzeňského kraje včetně příhraniční bavorské oblasti. Lidé dosud využívají tyto služby ve Waldmünchenu, ve Kdyni, Klatovech, Plzni, Tachově, Rokycanech, na Přimdě a nelze vynechat i v současné době rekonstruované bazén v Domažlicích. Nicméně dlouhodobě diskutované téma nabývá konkrétnější podoby, a to podoby veřejného koupaliště. „Koupaliště v Horšovském Týně bych určitě uvítal. Nejblíže to pak máme do Hradiště nebo do Kanic, takže by vznikem nového koupaliště odpadlo cestování. Jen škoda, že se nerealizuje krytý bazén. Myslím si, že by zacílil na více lidí a mohl by být využíván celoročně,“ dodal ke svému názoru již oslovený občan města Ondřej Váchal.

„Máme vytipovanou lokalitu nedaleko hasičské zbrojnice poblíž řeky,“ řekl dále starosta Holeček. V minulosti zde byla vybudována čistírna odpadních vod,pozemek má cca třičtvrtě hektaru a je v majetku města. Plusem je i blízkost Radbuzy. „Projekt by mohl například zvážit i využití vody z řeky, vrtu či městské vody přímo z vodojemu,“ zmínil k záměru Josef Holeček.

Vedení chce zkrátka obyvatelům nabídnout vhodné zázemí přímo ve městě. Koupaliště by zahrnovalo kromě plavecké plochy sociální zázemí i tobogán pro děti.

„Chceme na tomto projektu zahájit projekční přípravy, abychom mohli koupaliště do tří let otevřít. Nicméně varianta obnovy přírodního koupaliště Podhájí není zcela ještě opuštěna a tak jsme se ve vedení města dohodli, že zadáme i na tuto lokalitu prověřovací studii," dodal na závěr starosta Holeček.