Akce se konala jako vždy ve dvoře školy. „Školní vánoční trhy jsou u nás již zažitou tradicí, kterou hodláme nadále rozvíjet. Žáci v rámci projektového dne vyrábí tradiční výrobky pro vánoční čas a ty pak na vánočním trhu nabízí veřejnosti, svým učitelům i spolužákům. Kromě různých svícnů, vánočních vazeb a jiných rukodělných výrobků je to hlavně drobná keramika, která je výsledkem práce žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Samozřejmostí je i prodej vánočního cukroví a perníčků, což je zase práce našich děvčat z oboru Cukrář, a návštěvníci trhu si mohli dopřát občerstvení v podobě grilované klobásy či dobrého masíčka a zapít to nealkoholickým punčem. To vše jim připravili naši žáci oboru Kuchař-číšník," uvedla ředitelka školy Miluše Fousová.

Dle jejích slov se letošní vánoční trh velmi vydařil. „Počasí nám přálo a tak hojnou účast nepamatuji. Všichni si mohli zazpívat vánoční koledy s žáky předškolní a mimoškolní pedagogiky. Ve zpěvu se vystřídalo všech šest tříd tohoto oboru. Pod vedením učitelky Barbory Lengálové předvedli žáci písně, které za tímto účelem nacvičili v hodinách hudební výchovy. A tak jsme se mohli na chvilku zastavit a načerpat atmosféru adventu,“ zhodnotila ředitelka.

Škola také prodávala sv výrobky na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje v rámci Vánočních trhů s dalšími středními školami. Největší zájem byl již tradičně o vánoční cukroví.