Téměř tři sta šedesát let starý, památkově chráněný kapucínský klášter chátrá a potřebuje rekonstrukci. Aby mělo město možnost získat dotaci na jeho opravu, muselo pro něj najít i smysluplné využití.

V raně barokním klášteře, postaveném v roce 1650, by proto po jeho revitalizaci za téměř 53 milionů korun měla najít útočiště městská knihovna a základní umělecká škola.

„Klášter je největší kulturní památka v majetku města a tohle je jedna z posledních šancí, jak ji zachránit,“ tvrdí horšovskotýnský radní Luděk Thomayer.

V přízemí kláštera by se tak měla nacházet městská knihovna a sociální zázemí, v refektáři pak víceúčelová místnost pro koncerty či výstavy. Celé první patro objektu pak bude sloužit místní základní umělecké škole, a to jak hudebnímu, tak výtvarnému oboru. V lodi kostela by měla být kulturní síň, která by mohla sloužit i jako smuteční síň, která ve městě chybí.

Úprav se dočká i okolí budovy a přilehlá klášterní zahrada, která se oplotí, vydláždí, osadí zelení, parkovacími místy a lavičkami a mohla by sloužit jako park. Zpřístupnit by se měla i dříve zasypaná sklepení. Klášter samotný potřebuje opravit střechy, podlahy, novou elektroinstalaci, tepelná čerpadla a plynovou kotelnu.

Vedení města žádá EU o dotaci a pokud bude úspěšné, může získat finance, které by pokryly až 92% nákladů.

„Je to náročný projekt a teprve podle toho, jak vysokou dotaci získáme, se budeme rozhodovat, jestli se do rekonstrukce pustíme,“ uvedl starosta Josef Holeček.

Někteří zastupitelé však mají o projektu pochybnosti. Podle některých bude například základní umělecká škola v klášteře příliš ´z ruky´. Zastupitelka Jana Tomášková by zase v klášteře viděla raději zařízení pro seniory.

„Takové zařízení tam však podle projektantů postavit nelze,“ oponuje Thomayer.

Se stavebními pracemi by se v ideálním případě mohlo začít již v dubnu příštího roku a v létě 2011 by se již do kláštera mohla základní umělecká škola stěhovat. O tom, jak by se naložilo s prostorami, které škola a knihovna opustí, radní teprve budou jednat.