Zastupitelé na svém posledním zasedání rozhodli, že by se rada města měla soustředit především na rekonstrukci sálu a jeho příslušenství s předpokládaným zprovozněním do konce letošního roku a také na hledání nájemce restaurace a hotelu. Za tímto účelem má být vytvořena i pracovní skupina ,,Šumava“.

Zároveň se zastupitelé shodli ponechat opravu restaurace až na dobu, kdy bude znám nájemce. Město schválilo koupi hotelu Šumava v březnu, k podpisu smlouvy došlo v květnu. Hlavními důvody pro koupi hotelu byly zajištění sálu pro kulturní akce, který městu v současnosti chybí, dále zajištění dostatku ubytovacích míst ve městě a v neposlední řadě také obavy o stav a budoucnost hotelu Šumava – jde totiž o výraznou dominantu v centru historického náměstí, která byla využívána jako ubytovna.

Město již obdrželo cenové nabídky na kompletní renovaci podlahy společenského sálu ve výši přibližně 320 tisíc korun a na nezbytné opravy střech a oprav přilehlých omítek a parapetních plechů (nad jevištěm) v celkové výši přibližně 280 tisíc korun. Z této částky je 141 tisíc na střechu nad jevištěm, včetně opadaných omítek a chybějících parapetních plechů – tuto část střechy vyhodnotil pokrývač jako nezbytnou k okamžité výměně. Zbylé střechy jsou doporučeny k bodovým opravám a celoplošným nátěrům. Nutné bude řešit i vybavení objektu mobiliářem, podlahovými krytinami, a podobně, neboť stávající je z velké části nepoužitelné.

Vzhledem k tomu, že správcem objektu hotelu Šumava je nyní společnost Bytes HT, by měly být opravy objektu hrazeny z prostředků města – nájemného (spravuje Bytes HT, není přímo v rozpočtu města) a technické zhodnocení (investice) z rozpočtu města. Vše z výše uvedených položek je opravou a nemá tudíž přímý dopad do rozpočtu města.