Občanům města se nelíbí záměr výstavby energobloku v průmyslovém areálu bývalého LIKA pro účely spalování biomasy a výrobu elektrické energie.

Mají obavy z nadměrného hluku, zvýšení prašnosti v okolí a nárůstu nákladní dopravy. Předložili proto horšovskotýnským zastupitelům petici s více než čtyřmi stovkami podpisů.

Ti na svém posledním zasedání rovněž vyjádřili nesouhlas se záměrem soukromé firmy.

Zástupci investora však tvrdí, že souhlas města nepotřebují a v průmyslovém areálu mohou zahájit jakoukoli průmyslovou výrobu, která bude v souladu s územním plánem, stavebním zákonem a dalšími platnými normami.

„Zastupitelstvo energoblok nepodpořilo, takže nám nezbývá než vyčkat na reakci vlastníka areálu, kterým je Česká komerční společnost se sídlem v Mladé Boleslavi,“ uvedl místostarosta Horšovského Týna Václav Mothejzík. „V tomto případě má město skutečně omezené možnosti,“ připouští místostarosta. Dodává, že město má samozřejmě zájem na tom, aby areál nezchátral a aby měl novou funkci, pokud možno neobtěžující okolí.

„Rovněž zdůrazňuji, že by skoro každé další využití areálu přineslo pracovní místa,“ zmiňuje Mothejzík možný přínos pro město.

„Postavení energobloku a spalování štěpky nepřinese našemu městu nic a místní lidi nezaměstná. To bych raději v areálu viděla nějakou pořádnou výrobnu,“ oponuje zastupitelka Marie Hánová.

„Hluk, prach a náklaďáky. To je vše, co z toho budeme mít,“ myslí si Radka Hejnová z Horšovského Týna. „Lituji, že jsem tu petici nestihla podepsat taky,“ dodává.