Každá z 69 farností Plzeňské diecéze měla za úkol přiblížit a představit své aktivity a svůj život. Soutěž probíhala během celodiecézní pouti v Teplé v polovině srpna. Poutníci mohli hlasovat pro pět farností, horšovskotýnská získala celkem 140 hlasů.

Autorem zajímavé myšlenky je farář Marek Badida a skupinka nadšenců, kteří se pravidelně účastní čtvrtkových setkání na zdejší faře.

Nástěnka v Horšovském Týně vypadá jako stará mapa k pokladu, ale poklad není označen přímo na státním zámku, jak by se dalo očekávat. „Tím nejvzácnějším pokladem je společenství lidí dobré vůle. Když se části nástěnky otevřou, jsou uvnitř ní fotografie, na kterých jsou lidé spolu. Pokud s dobrou vůlí přijdete mezi nás, určitě naleznete poklad,“ vysvětluje farář Badina.

Bohoslužby se konají mimo jiné každý týden v neděli v 10:30 hodin v horšovskotýnském kostele na náměstí Republiky.