Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horšovský Týn je v současné době jedinou školou v Plzeňském kraji, která poskytuje svým studentům naprosto netradiční způsob výuky. Díky projektu „Škola pro praktický život“ z operačního evropského projektu „Vzdělávání ke konkurenceschop­nosti“ získala finanční dotaci osm milionů korun.

Z této celkové částky bylo 750 tisíc korun investováno do nákupu počítačů a dataprojektorů. Vedení školy tak mohlo realizovat svoji vizi – umožnit učitelům vyučovat multimediální formou na jakémkoliv místě ve škole.

Ve všech 26 kmenových třídách v obou budovách školy jsou „napevno“ nainstalovány dataprojektory propojené s „třídními“ počítači, což usnadňuje vyučujícím jejich náročnou práci. Pryč jsou doby, kdy učitel obtěžkán notebookem a přenosným dataprojektorem musel o přestávce nejprve tyto „technické vymoženosti“ zprovoznit, aby byl se zvoněním připraven na vyučovací hodinu.

Dnes má učitel možnost si svou přípravu uložit na flashdisk nebo na školní server, díky tomu pak může svá uložená data otevřít v počítači rovnou při vyučování. Taková multimediální forma přípravy dává učiteli možnost využít CD prezentací, audionahrávek, videonahrávek, odborných programů atd., aniž by musel se žáky do počítačové učebny. Navíc díky připojení na internet může učitel hodinu „okořenit“ vyhledáváním faktografických informací z jakéhokoliv o­boru.

Počítače využívají žáci i o přestávkách k vypracovávání úkolů, referátů a prohlížení internetových stránek. Zdá se, že počítačům na chodbách je v naší škole odzvoněno.

Dalším důvodem, proč byly počítače instalovány do všech kmenových tříd, je cíl zavést v brzké době elektronickou třídní knihu nahrazující třídní knihu klasickou, kterou si pamatuje každý z nás z dob svých školních let.

S nadsázkou lze říci, že výuka na SOŠ a SOU je skutečně výukou 21. století a příkladem toho, jak lze moderní techniku využít smysluplně.