„Zvážíme-li, že po dvou letech, kdy na Čerchově lilo jako z konve, mše se poslední srpnovou neděli odehrávala v mracích a v podstatě bylo mokro ze všech stran, toto počasí s teplotou kolem 30 stupňů bylo rozhodně příjemnější, i když bylo vedro. Mše byla výjimečná i tím, že Otec biskup František Radkovský byl na horské mši jako plzeňský biskup naposledy, neboť v 76 letech na tomto postu skončí, a v říjnu – jak sám říkal – bude znám jeho nástupce, byla horská mše určitým způsobem také poděkováním biskupovi," říká Stanislav Antoš, místostarosta Domažlic a krajský místopředseda pořádající KDU-ČSL s tím, že Mons. Radkovský se jako biskup rozloučí s věřícími na sobotní diecézní pouti v Teplé.

I letos byla horské mše na nejvyšší hoře Českého lesa hojně navštívená téměř pěti stovkami turistů a věřících z obou stran hranice.

„Odhadoval bych, že na Čerchově to bylo s téměř pěti sty návštěvníky přibližně napůl – polovina Čechů a polovina německých přátel. Ti, kteří se pořádání akce účastnili, a to říkám jako zástupce Domažlic, odvedli kus práce," říká místostarosta.

Příchozí na horskou mši vítala děvčata a nabízela chléb.

„Tuto tradici zavedl klenečský farář Libor Buček, rozdávají se kousky doma upečeného chleba," vysvětlil Antoš.

Mši celebroval i letos biskup Radkovský, přítomen byl domažlický farář P. Miroslaw Gierga a dále jáhen Petr Konopík z Klenčí, za německou stranu pak městský farář z Waldmünchenu Wolfgang Häupl a zastupující farář z Farnosti Stamsried Joseph Jaimon, nechyběla ani krajská předsedkyně KDU-ČSL Ivana Bartošová.