OTOV
Velký rybník, na němž se plaví hejno kachen, se rozprostírá po celé délce otovské návsi. Hned po našem rozhlédnutí se kolem sebe jsme spatřili jednoho z místních, jehož názor, týkající se volby hlavy státu, nás zajímal. Do prvního kola prezidentské volby se zde v Otově zapojilo celkem 38 místních voličů. I přesto, že tuto obec nikdy osobně nenavštívil a nemá k ní ani žádný osobní vztah, z jejich celkového počtu jich celkem 27 dalo svůj hlas dosavadnímu prezidentovi Zemanovi a pouhé 2 hlasy zde patřily Drahošovi.

„Z větší části zde žijí starší lidé, kteří se o politiku moc nezajímají, a řekl bych, že jim je to v podstatě jedno. Veřejně se zde volby nerozebírají, protože není vlastně pořádně kde, každý si zde hledí svého. Myslím si tedy, že tento fakt může být příčinou toho, proč zde v Otově zvítězil v prvním kole právě Zeman. Já osobně bych byl pro druhého z kandidátů, Drahoše, protože se mi nelíbí, jakým způsobem Zeman poroučí státům, jako je Čína, Rusko nebo třeba Vietnam. V prvním kole jsem volit nebyl, ve druhém se chystám, a svůj hlas dám tedy druhému z kandidátů, kterému bych vzkázal hlavně hodně zdraví a pokud se stane prezidentem, tak aby u toho o něco více přemýšlel oproti Zemanovi. Panu Drahošovi budu ve druhém kole držet palce,“ říká otovský místní Valíček.

HORA SV. VÁCLAVA
Hned po příjezdu do malé vesnice za Poběžovicemi mě vítá starosta Hory Svatého Václava David Kraml. „Politiku tu řešíme jen v době voleb, jinak máme v hospodě určených hraničních pět minut, kdy se toto téma může probírat. Zeptejte se támhle,“ vybídl a současně mě vyslal za manžely Starinskými starosta obce.

Ve vesničce, kde se v prvním kole do prezidentské volby zapojilo 44 lidí a hned 20 z nich dalo hlas Jiřímu Drahošovi, by rádi uvítali návštěvu potencionální hlavy státu. „Díky starostovi zde máme fungující rodinný Penzion Pohoda, kde se naše parta z vesnice pravidelně schází. Ráda bych jako budoucího prezidenta viděla Jiřího Drahoše, protože Miloše Zemana předčí ve vědomostech, vystupování i slušností. Myslím, že by se mu u nás líbilo, rádi ho zde pohostíme a ukážeme mu, jak naše vesnička žije,“ řekla s úsměvem Starinská, která nám přiblížila i život na hranici českých a německých hranic.

V obci, kde žije pouhých 70 obyvatel (i se sousedním Načetínem a Šidlákovem), je návštěva místního penzionu jedna z mála šancí jak komunikovat v obci. U dobrého jídla a pití se zde alespoň jednou týdně sejde skupina 8 – 10 lidí a probírají každodenní starosti, politiku se snaží řešit minimálně, i přesto jim současný stav není lhostejný. Svůj postřeh přidává i pan Starinský. „Já bych budoucímu prezidentovi vzkázal, ať se drží linie, kterou nastavil před volbami a ať si svoje názory dokáže prosadit i po zvolení. Musí dělat politiku doma i v zahraničí. Nás na vesnici nezajímají sliby, ale činy.“

Manželé, kteří se do Hory Svatého Václava přistěhovali před 11 lety z Hostouně, očekávají ve druhém kole podobnou volební účast i výsledek. „Boj o post prezidenta nám přijde moc vyhrocený, bylo to tu i při volbě Havla nebo Klause, ale nyní je to až přespříliš. Proto budoucímu prezidentovi fandíme, aby se snažil lidi dát dohromady,“ shodli se manželé. Ti se ale neshodují v názoru koho půjdou volit, a je také otázkou komu dají ve druhém kole hlas místní chalupáři, kteří se před 14 dny k volebním urnám nedostavili. To vše se ukáže již o tomto víkendu.