Plánované rozšíření železniční trati vedoucí Holýšovem nedává tamním obyvatelům spát. Petici proti stavbě elektrifikované dvojkolejné trati podepsalo téměř tisíc lidí.

Jedním z nich je i Karel Schuller. Ten se bojí, že mu zbourají dům, který si poblíž trati postavil.

„Je to chata, ale bydlím tady už od roku 2009. A teď bych o ni mohl přijít. A nejsem sám, ohroženo je kolem čtyřiceti nebo padesáti zahrad," říká Schuller. „Pořád doufám, že se to nestane. Že se někdo konečně probudí a zastaví takový šílený nápad," dodává.

Rozšířením ochranného koridoru podél trati by se totiž mělo rozšířit pásmo, ve kterém domy stát nesmějí.

„Já bych pak přišla o celou zahradu a o novou chatu," připojuje se Ivana Skočdopolová.

Část signatářů petice se tak bojí o své pozemky a nemovitosti, ostatní jsou proti tomu, aby přes město jezdily velkou rychlostí vlaky s nebezpečným nákladem, například cisterny s benzinem.

„Mám zprávu od Správy železniční a dopravní cesty, kde mi oznamují, že prostě musím počítat s tím, že rychlost na trati se zvýší na 200 km v hodině," říká Schuller a ukazuje příslušný dokument.

„Holýšovští by si měli uvědomit, že nejde jen o naše zahrady. Zvýší se prašnost, hluk, otřesy a pokud některý z těch rychle jedoucích vlaků s benzínem havaruje, spálí to město," takové obavy vyjadřuje Josef Tichovský, iniciátor petice, který by rovněž mohl přijít o zahradu s domem.

Odpůrci stavby by rádi docílili toho, aby koleje město obkroužily severním obchvatem.

„Je to kratší, bezpečnější a podle mého názoru i celkově výhodnější řešení. Nikdo nám nechce vysvětlit, proč by to tak nešlo udělat," tvrdí Tichovský. Studie vybudování trati je zpracovaná v sedmi variantách, podle Tichovského se ale liší minimálně.

Stavba je ve státním zájmu a údajně o ni velmi stojí i Němci. S modernizací trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN počítá krajský územní plán i územní plán Holýšova. Tichovský i ostatní zahrádkáři si přitom stěžují, že na změnu územního plánu města v loňském roce nebyli dostatečně upozorněni.

„Nejdřív nám bylo řečeno, že se s tím nedá nic dělat, potom zas, že jsme měli mít připomínky. V celé záležitosti je spousta zmatků, tvrdí se různé věci, nikdo přesně neví, jak to se stavbou má vlastně být," říká Tichovský.

Holýšovští tápají a mají řadu otázek. Některé odpovědi by mohli dostat už tuto středu, kdy se od 15 hodin v Kulturním domě v Holýšově bude konat veřejné setkání spojené s prezentací modernizace trati, která má městem vést. Účastnit se ho bude i krajský radní pro dopravu Jaroslav Bauer.