Zástupci německé strany přivítali v sobotu 11. června českou delegaci na radnici a následně se všichni přesunuli do sportovního areálu, kde se účastnili sportovních Her bez hranic. Celkem deset smíšených družstev soutěžilo v sedmi netradičních disciplínách. „Myslím si, že setkání splnilo svůj účel a bylo dalším kamínkem do mozaiky společných akcí obou měst,“ sdělil starosta Holýšova.

Na závěr účastníci akce poseděli v pivním stanu v blízkosti sportovního centra, kde zahrála i kapela s horšovskotýnskými kořeny Vysoká tráva - High Grass.

„Rád bych poděkoval organizátorům z Kümmersbrucku, především Anje Jäger, na naší straně se o vydařený průběh celé akce zasloužila místostarostka Hana Valachovičová,“ řekl Schröpfer s tím, že díky patří také všem holýšovským lidem, kteří se této akce zúčastnili.

K podepsání partnerské smlouvy mezi oběma městy došlo 25. dubna 1992.