Po přivítání všech účastníků předseda klubu Libor Schröpfer přednesl zprávu o činnosti klubu v roce 2013.
Přítomné seznámil s výzkumnými programy, kterým se klub pravidelně věnuje, například sledování hnízdní biologie ťuhýka obecného v okolí Holýšova, zimní liniové sčítání dravců, vizuální sledování tahu ptáků v okolí Holýšova či kroužkování ptáků.

Dále se klub věnuje například posilování a stabilizaci hnízdní populace sýce rousného a sledování jeho hnízdní biologie v okolí Holýšova a také ochraně lesních porostů vyvěšováním hnízdních budek pro drobné pěvce.

„Při práci s veřejností jsme se v průběhu kalendářního roku snažili o maximální publicitu pro všechny naše aktivity. Pořádali jsme dvě velké akce pro veřejnost. Vítání ptačího zpěvu 2013 v Holýšově, kde se sešlo celkem 10 účastníků na krátkou procházku podél řeky Radbuzy a po staré tankové cestě," informoval Schröpfer. „V říjnu proběhl ve spolupráci s Českou společností ornitologickou tradiční Festival ptactva na Jivjanských rybnících. Za příznivého počasí se nás nakonec sešlo 18, viděli jsme zajímavé druhy ptáků, u opékání buřtů jsme si pěkně popovídali, rozdali si ochranářskou i ornitologickou literaturu a slíbili si, že se za rok zase sejdeme," dodal.

Zmíněna byla i speciální ornitologická knihovna, která má ve svém fondu celkem 1050 knih, 670 sborníků a 270 ornitologických a 185 přírodovědných časopisů. Připomněl rovněž klubový časopis Sluka, jehož 9. číslo se právě připravuje.

Zprávu o hospodaření poté přednesla pokladní klubu Schröpferová a poté následoval krátký přehled událostí za uplynulý rok, který podal místopředseda Pavel Růžek s mnoha zajímavými fotografiemi.
„Následovala hlavní přednáška Markéty Novákové – Klíšťata u ptáků. Byla velmi zajímavá a dozvěděli jsme se nové informace o tomto druhu cizopasníků. Následoval blok přednášek od našich přátel ze severních Čech, ať již to byly odchyty na výsypkách hnědouhelných dolů, po krátkém občerstvení přednáška o odchytech čečetek v Krušných horách, anebo poslední čečetka zimní nebo tmavá (o rozlišení nově rozděleného druhu)," popsal další část programu Pavel Růžek.

Součástí byly také volby do výboru na roky 2014 až 2017, kdy byl opět zvolen výbor ve stejném složení.
„Letošní valná hromada, která byla nabitá přednáškami, se velmi vydařila a nezbývá než poděkovat všem, kdo se podílejí na činnosti našeho klubu a ochraně přírody," připomenul Růžek. „Zároveň poděkování patří mladé generaci, která má o ornitologii zájem. Objevují se nové tváře a to je velmi přínosné a potěšitelné," dodal spokojeně na závěr.