V roce 1997 byla uzavřena na dobu 15 let smlouva mezi městem a firmou Preussag potrubní technika o zásobování teplem sídliště Pod Makovým vrchem s tím, že po uplynutí této doby může být zařízení kotelny odkoupeno městem.

„V roce 2011 byl podepsán nový Dodatek č. 7 ke smlouvě o zásobování teplem s následníkem firmy Preussag – firmou Potrubní technika Plzeň (PPT), jehož platnost skončila 31. května 2014," popisuje starosta Holýšova Jan Mendřec. „Po nástupu do funkce jsem s firmou PPT jednal a nabídl jsem jim odkoupení vybavení kotelny za zbytkovou cenu. Vedení firmy však moji nabídku odmítlo s tím, že nám budou teplo dodávat dále a že v Dodatku č. 7 není o ukončení dodávek tepla pro Holýšov nic uvedeno," tvrdí starosta. Podotkl, že zvažovuje různé možnosti včetně soudních.

Poslední jednání se společností však proběhlo tento týden.

„Připravili jsme firmě návrh podmínek, za jakých by naše spolupráce mohla ještě velmi krátkou dobu pokračovat. Jejich vyjádření bychom měli dostat do 31. května," řekl starosta.

Holýšovští chtějí udělat vše proto, aby kotelna skončila v majetku města a provozovalo ji tamní technické a bytové středisko a mohlo tak ovlivňovat cenu, jakou budou obyvatelé platit za teplo. „Máme připraveny kalkulace a je samozřejmé, že kdyby tento způsob měl přijít naše občany dráž, neusilovali bychom o něj," zakončil Mendřec.