V neděli 21. září uplyne padesát let ode dne, kdy se poprvé otevřely dveře Základní školy v Holýšově. Půlstoletí existence si o víkendu připomenou současní i bývalí žáci a učitelé.

„V pátek odpoledne a v sobotu dopoledne bude škola otevřena veřejnosti. V přízemí bude výstava prací žáků a také panely s dobovými fotografiemi. Našimi i těmi, které nám zapůjčili lidé,“ sdělila ředitelka školy Ivana Sedláková. „Podařilo se nám získat dokonce i fotografii ze slavnostního otevření školy v roce 1958, na které je tehdejší ředitel školy pan Rádl.“

Hlavní program oslav výročí nechává vedení školy na sobotu. „Od 18 hodin se v sále MKIS koná Večírek abiturientů školy. Současní i bývalí žáci mají připravená taneční a pěvecká vystoupení a škole bude také slavnostně předán prapor. Ten byl zhotoven podle návrhu pana učitele Martínka a zaplatilo ho město,“ prozradila učitelka Monika Lerchová s tím, že zájemci si mohou během oslav zakoupit almanach a upomínkové předměty, například hrníčky nebo známku školy, kterou na popud pana Kozáka navrhli manželé Štiříkovi ze Základní umělecké školy v Holýšově. V kulturním domě vznikne po dobu oslavy také jakési minimuzeum školy.

„Moc se na oslavy těšíme, takové naše škola ještě nezažila. Ty před deseti lety byly mnohem skromnější,“ poznamenala Lerchová. „Účast potvrdila řada bývalých pedagogů, téměř čtyřicet. Někteří z nich tu byli v počátcích školy,“ dodala ředitelka s tím, že stoly v sále budou ozna〜čeny rokem ukončení školy, aby se bývalí žáci snadněji našli.