„Výročí 750 let města Holýšova, to je událost, která svým rozsahem nemá v posledních desetiletích v našem městě obdoby. Jsem nadšená, že se podařilo dát dohromady bohatý program, který má za cíl oslovit všechny generace,“ zdůrazňuje starostka Alena Burianová. Město natočilo i videopozvánky, v nichž na oslavy zvou holýšovské osobnosti: Karel Králík, Jan Valeš, Ivo Švígler, Zlata Kráčmerová, Norbert Štěřík, Ludmila a Jan Glacovi, Jaroslava Pazourová, Jiří Engel, Vlasta Prokopová, Marie Knödlová, David Dopirák, Rudolf Švec, Petr Třeštík, Libuše Hrubá, Rudolf Köppl, Josef Malkus, Hugo Žižka, Natálka Kašparová a Monika Hynčíková.

Kapela Yo Yo Band má ozdobit bělskou pouťovou zábavu.
Bělskou pouť ozdobí varhanní koncert, Bratři Ebenové nebo Yo Yo Band

Program oslav 750 let Holýšova 22. a 23. září 2023.Program oslav 750 let Holýšova 22. a 23. září 2023.Zdroj: Repro: DeníkZmíněný první dochovaný písemný záznam o Holýšově je z 23. května 1273 a nachází se v listině věnované chotěšovskému klášteru papežem Řehořem X. „Holýšov jako sídlo pochopitelně existoval již před rokem 1273 a tehdy již byl součástí chotěšovského dominia. To bylo majetkem ženského premonstrátského kláštera v Chotěšově, který byl založen blahoslaveným Hroznatou a jeho sestrou Vojslavou pravděpodobně mezi lety 1198 až 1200. Má se za to, že Holýšov patřil k chotěšovskému klášteru už od jeho vzniku a že všechny vesnice, které byly klášteru darovány při jeho založení, byly původně v držení Hroznaty a jeho sestry Vojslavy,“ uvedla historička Radka Kinkorová, vedoucí Státního okresního archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Dominantní historickou památkou města zůstává dodnes kostel svatého Petra a Pavla s gotickými kořeny z poloviny 14. století.

Z mnoha osobností, které napsaly k jubileu města krásná slova, ocitujme alespoň tři: herce Oldřicha Vlacha, fotografa Jaroslava Vogeltanze a tenisového trenéra Jiřího Vaňka, manžela české wimbledonské vítězky Petry Kvitové. „Na Holýšov vzpomínám velmi rád. Z Bezděkova u Klatov jsme se tam s rodiči a sourozenci přestěhovali, když mi bylo šest let a nastoupil jsem tam do 1. třídy základní školy. Prožil jsem v Holýšově šťastná a bezstarostná klukovská léta s partou kamarádů,“ napsal mimo jiné Oldřich Vlach, jenž ve městě začal i s divadlem. „Už jako školáka mě učitelé obsazovali do různých roliček při školních besídkách. V Holýšově tehdy působila ochotnická divadelní scéna, do které mě její herci přijali. Vzpomínám na ta léta s partou zapálených i dobrých herců moc rád, všechna naše představení byla místními občany vždy hojně navštěvovaná,“ zavzpomínal s láskou.

Socha Hurvínka na náměstí Republiky v Plzni od světoznámé sochařky Ley Vivot je bez hlavy.
Hurvínek na náměstí v Plzni přišel o hlavu, zpět by ji měl mít během pár týdnů

Jaroslav Vogeltanz, dlouholetý fotograf Deníku a nyní Zoo Plzeň, se svěřil těmito slovy: „Každý je někde doma, je to tam, jak říkal pan Jan Werich, kde jsou kluci, s kterými jsi pinkal kuličky. Pro mě je to Holýšov, který se za léta proměnil v pěkné a rozvíjející se město. Ale mě to tam táhne i do přírody, která je v okolí v mnoha směrech jedinečná. Vždy, když se vyhoupnu na vrch Trní a otevře se pohled na město, tak vím, že jsem doma.“ Tenisový trenér Jiří Vaněk ve svém vyznání píše: „Holýšov pro mě bude vždy výjimečné město, prožil jsem zde hezké dětství i dospívání. Poznal jsem zde první přátele i lásku ke sportu. Už jako malý kluk jsem chodil s dědou na fotbal a na blízkých kurtech jsem s tátou začal hrát tenis. Rád vzpomínám na vše, co jsem zde zažil, a vždy se do Holýšova rád vracím za rodinou i starými přáteli.“

Na webových stránkách www.mestoholysov.cz objevíte nejen podrobné informace k oslavám, ale i mnoho dalších zajímavostí z historie i současnosti.