Michel Gilain (91), Hubert Rauw (91) a Louis Gihoul (95). Všichni patřili pod 17. střelecký prapor, jehož památku v dopoledních hodinách uctili v Holýšově v ulici MUDr. Šlejmara u Domu s pečovatelskou službou, na němž se nachází pamětní deska 17. střeleckého praporu.

V 10:00 dorazila belgická delegace i se svými rodinami s malým předvojem vojenského džípu, aby projevili čest památce svému někdejšímu praporu. Na místě na ně již čekal starosta Holýšova Jan Mendřec a místostarosta Kamil F. Šefl.

Radost vystřídala úcta a dojetí. Nejprve zazněla belgická hymna, poté i česká. Poté Gilain a Gihoul zasalutovali a položili kytici pod pamětní desku, po nich akt provedl i starosta Mendřec s místostarostou Šeflem. Nakonec vystoupily děti z mateřské školky, které zazpívaly o jaru.

Oficiální přivítání proběhlo až v Domě dějin Holýšovska, kde se rovněž vystavovaly fotografie z loňského ročníku. Dále se promítal krátký film o Holýšově, který si pak belgická návštěva mohla odnést s sebou.

„Rád bych přivítal naše vážené hosty při 73. výročí osvobození vaší jednotkou,“ zahájil proslov starosta Mendřec. Poté předal slovo ekonomickému řediteli firmy Evo Bus, který je shodou okolností Francouz, a mohl tak válečné hrdiny pozdravit. Během proslovu vzpomněl i na své příbuzné, kteří válku zažili. Na závěr všichni navštívili místo bývalého pobočného koncentračního tábora Flossenbürg v holýšovském Novém Dvoře, který Louis Gihoul pomáhal osvobodit.

Vojenský kemp v zahradě Chodského hradu.
FOTO: Zahradu Chodského hradu obsadil vojenský kemp