Holýšov – Firma PPT dodávala teplo městu Holýšov až do roku 2014, kdy bohužel skončila platnost smlouvy. Přestože město firmě nabídlo odkoupení zařízení za zůstatkovou cenu, odmítli. „Chtěli jsme modernizovat kotelnu a zajistit, aby byla ekologická, nehlučná a zároveň zajistila výhodnou cenu za dodávané teplo. Rozhodli jsme se tedy v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách uspořádat výběrové řízení na dodavatele tepla,“ sdělil Deníku holýšovský starosta Jan Mendřec.

Jelikož se jednalo o zakázku o celkové hodnotě 140 milionů korun, město k provedení výběrového řízení oslovilo advokátní kancelář JUDr. Nevečeřela, odborníka na veřejné zakázky. Nicméně se téma nového dodavatele tepla řeší již od roku 2016, kdy 10. května bylo vyhlášeno první výběrové řízení, které trvalo až do října roku 2017. Předchozí dodavatelská firma PPT toto řízení však několikrát napadla. Ačkoli napadení právní zástupce odmítl, firma podala u Městského soudu v Brně žalobu na Úřad pro hospodářskou soutěž. „Soud nám zakázal vyhlásit vítěze soutěže,“ doplňuje starosta s jistým zklamáním, které dále blíže objasňuje.

„Protože doba, po kterou by byl případ soudně řešen, byla neúměrně dlouhá, rozhodli jsme se na radu právního zástupce výběrové řízení zrušit, což mne osobně velmi mrzí. Nemohli jsme tak vyhlásit firmu, kterou komise vybrala jako vítěze, protože jsem po rozmluvě se starosty čtyř měst, kde tato blíže nespecifikovaná firma vyhrála zakázku modernizací kotelen, zjistil, že jsou s jejich prací i cenou tepla spokojeni.“

Proto v současnosti probíhá nově vyhlášené výběrové řízení s totožným zadáním i stejnou celkovou sumou. Na to se již vztahuje novelizovaný zákon o veřejných zakázkách, který se oproti starému podstatně změnil. Starosta Jan Mendřec samozřejmě doufá v úspěch. V případě, že se konečně vybere vítězná firma coby nový dodavatel tepla, bude se pracovat pouze v kotelně, kde dojde ke zmíněné modernizaci, aby splňovala zpřísňující se ekologické i hygienické předpisy. Výsledná cena za teplo by rovněž měla být vhodnější. Obyvatelé města budou omezeni pouze minimálně. „Nebudou potřeba žádné výkopové práce. Obyvatelé budou pouze několik málo dnů bez tepla, takže modernizaci musíme zvládnout mimo topnou sezónu,“ uzavřel starosta.