Desítky lidí v Domažlicích využívají možnost ukládat bioodpad do hnědých popelnic. Jejich svoz začal fungovat v minulém měsíci.

„Cílem je zmenšit objem komunálního odpadu, který končí na skládkách," uvedl ředitel Domažlických technických služeb Jaroslav Zavadil.
Další zájemci mohou o popelnici zažádat, podepíší smlouvu o její výpůjčce a pak v sezoně každý pátek DTS tyto popelnice vyveze.

„Mohou o ně žádat i lidé mající své pozemky v zahrádkářských koloniích?" zeptal se na jednání zastupitelů Jan Pangrác (KSČM).

„Vzhledem k tomu, že vozidlo na svoz bioodpadu je velice podobné klasickému vozu na svoz komunálního odpadu, tak se musí pohybovat po zpevněných komunikacích. Ty ale v zahrádkářských koloniích nemají potřebnou nosnost, většinou jsou jen vyštěrkované, není se tam kde s vozem otočit. Nedá se do nich velkým autem zajíždět," uvedl Zavadil.

„Nádoby o objemu 120 litrů jsou určeny pro běžný bioodpad z domácností. Z posekaných zahrádek bývá obvykle větší objem odpadu, a tak s ním lidé musí stejně do sběrného dvora," dodal Zavadil.

„Hnědé biopopelnice jsou zatím určeny jen pro obyvatele rodinných domů. Při jejich umístění na sídliště by hrozilo znehodnocení odpadu, když by tam lidé házeli i jiný odpad. Na novinku si musí všichni přivyknout," zmínil starosta Miroslav Mach (SPMD).

Jak získat popelnici:

- Zájemci si je mohou objednávat u Domažlických technických služeb na tel. 379 722 394.
- Jejich pronájem je zdarma, lidé ve městě platí roční poplatek 450 Kč za nakládání s odpady.
- Vyváží se vždy v pátek až do 31. října.

Co dát do hnědé biopopelnice:

Do popelnice určené pro bioodppad patří biologický odpad rostlinného původu (který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu nebo s vedlejšími produkty živočišného původu), např. listí, tráva, potravinářský a kuchyňský odpad rostlinného původu z domácností (zbytky potravin). Zdroj: Obecně závazná vyhláška města Domažlice