V historických pramenech je zaznamenáno, že v roce 1357 si hlohovský farář Oldřich vyměnil farnost s farářem Sigfrýdem. Je to tedy zároveň i první písemná zmínka o hlohovském kostele svatého Jiljí. Podle pověsti měl v tomto kostele svou první mši svatou na českém území sloužit pražský biskup Vojtěch Slavníkovec, který se roku 992 na žádost knížete Boleslava II. vracel z exilu v Římě. Tato pověst je ale písemně doložena až ze 17. století, takže ji nemůžeme pokládat za doklad o existenci kostela a obce.

Oslavy byly zahájeny slavnostním shromážděním občanů a rodáků u pomníku padlých ve středu vsi. Přítomní si vyslechli zajímavý referát o historii obce.

Na něj navázal slavnostní akt, při kterém bylo oznámeno, že obecní zastupitelstvo udělilo čestné občanství obce generálu Stanley F. H. Newmanovi, který jako mladý pilot sestřelil 8.5.1945 nad obcí Hlohová německý Focke Wulf FW 190, což byl jeden z posledních sestřelů 2. světové války (viz rámeček).

Dále byla vysvěcena nová stříkačka Sboru dobrovolných hasičů. Poté následoval bohatý kulturní program, ve kterém se vystoupení folklórního souboru Jiskra doplnil hasičského útok, divadelní představení historického šermu Clatonia a ukázka sokolnictví. Během programu mohli účastníci navštívit výstavu fotografií v místním kostele nebo výstavku trofejí v sále hospody.

Večer následovalo vystoupení skupiny irské hudby Kukulín a taneční zábava s kapelou Ancient Flash.

Z kroniky obce - Letecký souboj nad Hlohovou:Osmého května 1945, v den, kdy vstoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace německých vojsk, byli občané obce vyděšeni prudkou palbou z nebe a nízkým přeletem německého letadla. Někteří měli strach, že Němci střílí po vyvěšených československých vlajkách, a chtěli je sundávat. Naštěstí se vzápětí ukázalo, že německé letadlo je naopak ostřelováno americkým stíhačem a bylo donuceno přistát za obcí na poli místního občana pana Václava Šimky, nedaleko Močerad.

K čemu vlastně došlo: Německé letadlo byla bitevní verze stíhačky Focke Wulf FW 190 A patřící štábu III. skupiny bitevní eskadry 10, která na konci války bránila Vídeň, pak se přesunula k Přerovu, odkud se účastnila bitvy o Brno, a nakonec 3.5. ustoupila na letiště ve Vysokém Mýtě ve východních Čechách. Právě odtud vzlétly 8.5.1945 dva Focke Wulfy štábní letky jihozápadním směrem. Jejich osádky porušily zákaz jakýchkoli přesunů v den kapitulace, ale snaha vyhnout se zajetí Rudou armádou byla silnější. Na opačné straně fronty, z Američany obsazeného letiště ve Fürthu u Norimberka, v 6:30 vzlétla hlídka dvou Mustangů P-51 patřících ke 162. průzkumné letce letectva Spojených států amerických. Letouny byly jednomístné stíhačky přestavěné na fotoprůzkumné verze. Hlídku vedl nadporučík Manuel W. Geiger a spolu s ním na druhém stroji vzlétl podporučík Stanley F. Newman. Úkolem jejich letu bylo ze vzduchu zkontrolovat soustředění německých zajatců do zajateckých táborů.

Podporučík Newman nedaleko Plzně jako první zahlédl oba Focke Wulfy i trasírky střel směřujících od německých letadel. Američané si vymanévrovali pozici k útoku, začali Němce pronásledovat a ostřelovat. Ti tak byli nuceni s poškozenými letouny nouzově dosednout na zem.

Jedno z letadel označené číslem 5 nouzově přistálo u Dolní Kamenice, druhé, jak už víme, dosedlo na břicho mezi Hlohovou a Močerady. Toto letadlo bylo označeno číslem 2 a neslo i označení zástupce velitele. Přesto, že se jednalo o jednomístné stroje, z „hlohovského“ vyskočili dva letci a snažili se uniknout do nedalekého lesa Borku. Byli však zadrženi místními občany a předáni Američanům. V letadle bylo nalezeno velké množství cigaret a čokolády.
Podporučík Newman byl za tuto akci vyznamenán plaketou za sestřelení posledního německého stíhače války. Ve službě v letectvech armády Spojených států a Národní gardy se účastnil i válek v Koreji a ve Vietnamu, byl vyznamenán řadou vysokých amerických vyznamenání i nejvyšším francouzským vyznamenáním řádem rytíře Čestné legie a dotáhl to až do hodnosti generálmajora.

Zdeněk Šimka