Hlohová má znak od roku 2007. Tvoří ho modro-červeně dělený štít, v jeho horní polovině vyrůstá zlatý korunovaný rys s červenou zbrojí a stříbrnými zuby držící v tlamě kosmý stříbrný šíp s červeným hrotem a opeřením. Dole pak jsou tři stříbrné pětilisté květy hlohu se zelenými semeníky a pěti zelenými tyčinkami s červenými paličkami.

Snahou tvůrce znaku, heraldika Miroslava J. V. Pavlů, bylo využít erbu členů domácího vladyckého rodu a vyzdvihnout tak jeho starobylost - osada Hlohová je v písemných pramenech poprvé připomínána v roce 1357, na tvrzi seděl v letech 1368 až 1379 Jan Hložek z Hlohové. Jelikož heraldickou literaturou uváděné popisy erbu vladyk z Hlohové jsou ale nejednoznačné, byl proto raději vybrán erb potomních vladyk ze Sedlce, zastoupených především královským purkrabím Zdimírem, kterému Hlohová patřila už v roce 1397. Ve znaku ho připomíná figura poloviny korunovaného rysa.

Šíp, který nese rys v tlamě, je atributem sv. Jiljí, jemuž je zasvěcen hlohovský kostel, a erbovní barvy červená a stříbrná jsou připomínkou dlouhodobých pobělohorských majitelů Hlohové, hrabat Trautmanns-dorfů.

Stylizované květy hlohu jsou pak takzvaným mluvícím znamením odkazujícím k názvu obce - Hlohová.

Víte, komu patří?

Uhodnete, které obci našeho regionu patří tento znak? K dnes zmíněné Hlohové nemá daleko vzdáleností ani názvem. Odpověď se jako vždy dozvíte v sobotním vydání.

Víte, komu patří?Zdroj: archiv