Zajímavé povídání se konalo jako již tradičně v Loutkovém sále kina Čakan.

Karel Špaček seznámil posluchače s dějinami tohoto zdánlivě obyčejného označení dopisů a jiných poštovních zásilek.

Ale zdaleka nešlo jen o razítka, jejich vznik či podobu. Výklad přednášejícího obsahoval i řadu faktů, které byly vlastně i samotnou historií jako takovou. Například vznik razítek také souvisel se vznikem nového správního rozdělení Rakouského císařství v roce 1850. „V nápisech na poštovních razítkách se odrazila i národnostní politika Rakouska Uherska či dějin Československa nebo Protektorátu,“ informoval Karel Špaček.

Prezentovaná razítka, samozřejmě s obálkami, pocházela z pošt na Domažlicku a Horšovskotýnsku.

Beseda i předváděné artefakty byly velmi zajímavé. Zaujaly nejen přítomné filatelisty, ale i laiky, kteří se zajímají o dějiny míst, jež dobře znají.

Přednáška byla další akcí Muzea Chodska a výrazný podíl na jejím uskutečnění měla Kristýna Pinkrová, která je i spoluautorkou knížky Příběhy pošt.

Marie Špačková