„Myslím, že se můžeme pochlubit bohatou historií a tím, že jsme byli spolu s domažlickými mužstvy Sněhařů a Šumavy průkopníky kopané na Domažlicku,“ pochvaluje si předseda TJ Sokol Hlohová Jiří Šimka.

Fotbalové hřiště na cestě mezi obcí a mlýnem v krásném přírodním prostředí na místě zvaném Na Myti vymezila parta mladých lidí pod vedením Rudolfa Pecha.

Podle Šimky současný stav hřiště a kabin odpovídá jeho stáří. „Pochopitelně bychom potřebovali lepší trávník a zázemí,“ říká s tím, že hřiště bylo vybudováno na mýtině v lese a zápasy tam proto mají zajímavou atmosféru.

Hlohovským se v roce 1920 podařilo pro hřiště získat neúrodnou obecní pastvinu, což bylo ve Staňkově, kde byla půda úrodnější, problematičtější. To byl důvod, proč se fotbalový oddíl zrodil v Hlohové dříve než v sousedním městě Staňkově. V roce 1926 pak na tomto hřišti začínala hrát i první staňkovská mužstva.

V roce 1939 byl oficiálně ustaven Sportovní klub Sparta Hlohová, který mimo jiné začal úspěšně hrát i v nepovinném mistrovství okrsku, jehož byl spoluzakládajícím členem.

Po válce došlo ke stěhování obyvatelstva, likvidaci Československé asociace fotbalové a začlenění Hlohové do okresu Stod, což způsobilo problémy, kvůli kterým byla činnost oddílu přerušena. V roce 1950 byla založena TJ Sokol Hlohová a o deset let později byla činnost fotbalového oddílu opět obnovena.

V sedmdesátých letech byl mimo jiné založen tým žáků, dorostu i dívek. Svých největších úspěchů pak Sokol Hlohová dosáhl v letech 1981-1993. V sezoně 1991-1992 dosáhlo družstvo mužů historického úspěchu, když se ve II.třídě umístilo na druhé příčce a v následující sezoně toto umístění obhájili.
V současné době má TJ Sokol Hlohová 79 členů, z toho 16 stabilních hráčů. Družstvo mužů se nachází na třetím místě tabulky okresní čtvrté třídy. Hlohovští fotbalisté již nemají družstvo žáků ani dorostu.

„Kluci od nás hrají v okolních oddílech. V naší vesnici je momentálně málo dětí,“ vysvětluje Šimka. „Na delší diskusi by byla politika státu a ani Českomoravský fotbalový svaz nevytváří dobré podmínky pro fotbal na vesnicích,“ poznamenává.

V současnosti však obec začala úspěšně prodávat stavební parcely a Šimka proto doufá, že se časem zvýší i počet dětí v obci a Hlohovští budou moci opět založit žákovské družstvo. „Hlohovská kopaná byla od svých počátků v dobrých i špatných časech spjata s obcí, takže když se bude dařit obci, bude se dařit i hlohovské kopané,“ dodal na závěr.