Dvojjazyčná publikace vzniká k příležitosti 900 let od první písemné zmínky o Bělé na Radbuzou. Materiály už Pinkrová sbírá tři čtvrtě roku a stále objevuje zajímavé dokumenty. „Budu mít problém se vejít do tří set stran,“ smála se.

V první části knihy shrne historii regionu od raného středověku po současnost, ve druhé pozve čtenáře na foto-grafickou exkurzi městem. Zájemci mohou mimo jiné porovnat, jak tady vypadal život v první polovině 20. století a po roce 1945. „Po vzniku Československa sem byli dosazováni čeští úřední-ci, učitelé a další, proto byla v Bělé založena menšinová škola. Devadesát procent obyvatelstva tehdy tvořili Němci, kteří byli po válce odsunuti, zbytek Češi,“ vyčíslila.

Právě od příbuzných rodáků a historických spolků získala nejvíce fotodokumentace. A našla v ní velmi cenné kousky. „Objevem je pro mě snímek ze svěcení nové hasičské motorové stříkačky, což byla velká událost. Díky němu se mi totiž podařilo zjistit, kde přesně stál pomník obětem první světové války, který byl později přesunutý,“ vyprávěla Pinkrová.

Výrazně se podle ní změnila nejen tvář města, kde pracovali různí řemeslníci a živnostníci a fungovala řada obchodů a služeb, ale i společenský život. „Existovalo tady mnoho spolků, jako dobrovolní hasiči, divadelní skupina, pěvecké kroužky, fotbalové mužstvo,“ vyjmenovala.

Chystaná česko-německá kniha vyjde v září, kdy si Bělá nad Radbuzou připomene významné jubileum. Oslavy začnou 16. 9.