Symbolický šek popisoval výtěžek ze vstupného z dětské show s Bořkem stavitelem, která se konala  v říjnu v plzeňském Parkhotelu.

„Je škoda, že za uvedenou částkou není ještě zkratka tis.," s nadsázkou zmínil hejtman při předání šeku.

„Jsme moc rádi za každý příspěvek, který se do naší nemocnice dostane," uvedla na malé slavnosti ředitelka nemocnice Alena Vyrutová.

Ze sponzorských darů dětské oddělení pořizuje například speciální infuzní pumpy k aplikaci tekutin.

„Potřebovali bychom jich víc,momentálně máme všechny v provozu," konstatovala Soňa Budková, lékařka pověřená zastupováním primáře dětského oddělení. Jedna pumpa vyjde na zhruba třicet tisíc korun.

„Užívá se k infuzní léčbě. U dětí se musí dávkovat o mnoho přesněji než u dospělých. Musí být například spočítáno kolik tekutin má dítě dostat podle své váhy. Používá se k velmi přesné aplikaci léků, zejména antibiotik. Ty se dětem musí aplikovat pozvolna, v menších dávkách, ale třeba už po půl hodinách," vysvětlila Soňa Budková.