Vezmeme-li to hezky podle abecedy, je prvním oceněným Jan Brei. Je člen Sboru dobrovolných hasičů Březí, kde vykonával funkci starosty sboru 24 let, nyní vykonává funkci starosty okrsku Meclov a již čtvrté (pětileté) volební období vykonává funkci náměstka starosty Okresního sdružení hasičů (OSH) Domažlice.

„Ocenění si vážím, ale hlavně jsem moc rád, že se dobrovolní hasiči dostali do popředí zájmu tak, jak si zaslouží. Spokojen jsem i s tím, že se blýská na lepší časy i co do finanční podpory sborů," pochválil Brei změny k lepšímu.

Myslel tím konkrétně memorandum, díky němuž je v rozpočtu Plzeňského kraje pro letošek vyčleněna na podporu hasičů rekordní částka 3,5 milionu korun. Za Plzeňský kraj podepsal memorandum hejtman Václav Šlajs, za sdružení hasičů jejich krajský starosta Jan Majer.

Dalším oceněným je Václav Kalčík. V Újezdě, kam se přiženil, je 37 let členem sboru. Kromě toho stojí opakovaně v čele hasičstva okresu Domažlice.

Třetím z čerstvých držitelů medaile je Tomáš Kohel, který se stal dobrovolným hasičem roku 1969. Kromě jiného je mu ke cti, že se zásadním způsobem zasloužil o výstavbu nové hasičské zbrojnice v Domažlicích. Od roku 2005 je stále aktivní jako velitel družstva u výjezdové jednotky v Domažlicích a zároveň působí v jednotce ve Folmavě. Je vedoucím odborné rady velitelů při OSH Domažlice.

Z ocenění od hejtmana se může těšit i člen SDH Srbice Václav Procházka. Do sboru vstoupil roku 1980 a od roku 1988 je jeho starostou. Svou aktivní činností a příkladným přístupem k plnění stanovených úkolů se stal vzorem novým generacím hasičů ve sboru i v okrsku Koloveč.

Mezi hasiče se přidal roku 1994 a od té doby vykonává funkci starosty sboru, díky kterému to nejen v Tlumačově žije. Řeč je o Václavu Sladkém, pod jehož vedením nejenže získal sbor prapor a upravil zbrojnici, ale stal se i nositelem kultury. Sladký je zároveň náměstkem starosty OSH Domažlice.

Šestým oceněným je Antonín Váchal, který pracuje ve Sboru dobrovolných hasičů ve Kdyni od roku 1966. Do zániku firmy Přádelny česané příze Kdyně pracoval ve funkci velitele podnikového sboru a byl členem podnikového sportovního družstva. Jeho doslova srdeční záležitostí je historická automobilová stříkačka, známá Babička. Starostou kdyňského sboru je od roku 1999.

„Ocenění dobrovolných hasičů a hasiček je jakousi morální podporou pro lidi, kteří se ve volném čase věnují například práci s mladými hasiči, trénují sportovce a připravují je na hasičské soutěže. Dobrovolní hasiči jsou také nedílnou součástí aktivního kulturního života každé obce. Bez jejich obětavosti a nasazení by tuto práci nemohli dělat a za to jim patří velký dík," uvedl při oceňování hejtman Šlajs.