Ocenění v podobě pamětní medaile, děkovného listu a drobný dar si převzalo celkem 23 pracovníků z oblasti sociálních služeb.
Mezi nimi nechyběly ani tři pracovnice z našeho regionu Danica Medvecová, Jana Skalová a Štěpánka Dvořáková.

Danica Medvecová pracuje v Domově v Černovicích od roku 2007. I ve svém volném čase přichází do domova, kde napomáhá při organizování bohoslužeb. Vždy se snaží být nápomocná potřebným starým lidem, svým milým a vstřícným chováním si získala oblibu nejen u klientů, ale i mezi ostatními zaměstnanci. Do celého zařízení přináší v dnešní uspěchané době klid a porozumění.

Jana Skalová pracuje v Domově pro seniory Domažlice již 25 let. Nastoupila jako uklízečka, po několika letech začala pracovat jako ošetřovatelka a od roku 2007 zastává funkci pracovníka v sociálních službách. Je pracovitá, pečlivá, spolehlivá a svoji práci si dokáže dobře zorganizovat. Pro svůj lidský přístup a ochotu pomoci je velmi oblíbená, a to jak u obyvatel domova, tak i v kolektivu zaměstnanců.

Štěpánka Dvořáková pracuje v Domu seniorů ve Kdyni od roku 2007. Věnuje se skupinové rehabilitaci i rehabilitaci jednotlivců upoutaných na lůžko. Je velkou odbornou oporou pro pracovní kolektiv, vzorem novým spolupracovníkům, které učí šetrně manipulovat s klienty upoutanými na lůžko, zpracovává k tomuto tématu pracovní postupy. Intenzivně se věnuje smyslové aktivizaci, podpoře soběstačnosti u obyvatel domova a nově konceptu snoezelenu na lůžku. Pracuje také jako koordinátor pracovní skupiny zaměřené na prevenci úrazů a pádů u obyvatel domova. Paní Štěpánka Dvořáková je přátelská, klidná a profesionální, u obyvatel je velmi oblíbená pro své vlastnosti a odhodlání.

„Práce v sociálních službách je psychicky a fyzicky velice náročná, vyžaduje silnou empatii a je spíše posláním, které je velmi nedoceněné. Proto jsme zvolili alespoň tuto formu poděkování těm, kteří se seniory a postiženými denně pracují," uvedl hejtman Václav Šlajs.

Společně poděkovali pracovníkům organizací Plzeňského kraje v sociálních službách také radní pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz a radní pro kulturu, památkovou péči a neziskové organizace Jaroslav Šobr.