Nechyběli mezi nimi ani čtyři obětaví a pracovití lidé z Domažlicka: Ivana Kolbeková pracuje v Domově seniorů ve Kdyni od roku 2003, nejdříve jako pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče, nyní jako vedoucí směny. Má velkou profesní zkušenost, je příkladem pro ostatní spolupracovníky, má přirozenou autoritu, je týmový hráč. Svým vlídným přístupem je mezi obyvateli velmi oblíbená. Práce v domově je pro ni posláním.

Milena Osvaldová pracuje od stejného roku v rovněž v kdyňském domově. Nejprve jako kuchařka, posléze jako vedoucí kuchyně. Je především výborná kuchařka, odborně připravuje různé typy diet a úprav stravy pro seniory. Aktivně spolupracuje s nutriční terapeutkou. V kolektivu je oblíbená, ochotná každému pomoci.

Jana Hessová je zaměstnána v Domově v Černovicích od roku 2007. Původně nastoupila na pozici uklízečky, ale její zájem o klienty ji směřoval k profesionální práci s klienty, proto absolvovala kurz pro volnočasové pracovníky. Mezi klienty je velmi oblíbená a vstřícná, je vzorem pro ostatní spolupracovníky. Její vášní je výzdoba domova, kterou oceňují nejen klienti, ale i návštěvníci. V kontaktu s obyvateli dokáže odhadnout jejich schopnosti, umí je motivovat a zabavit. Jana Hessová je prostě duší domova a patří jí velké poděkování.

Jaroslav Mrkos pracuje v Domově pro seniory v Domažlicích jako údržbář již 37 let. Je pracovitý, spolehlivý, obětavý, vstřícný a vždy ho uvidíte s úsměvem na tváři. Dokáže si poradit v každé situaci. Cesta do práce mu trvá asi dvě minuty, a proto je to právě on, který ve svém volném čase ochotně zaskočí a pomůže, když je třeba. Svým přístupem, uměním povzbudit a podpořit si získal velkou oblibu jak u obyvatel domova, tak i v pracovním kolektivu.