Ten v úterý, kdy se připomínal mezinárodní den učitelů, ocenil 23 pedagogů z celého kraje.

Byla mezi nimi i Jiřina Šlaisová, která na domažlickém SOU pracuje od roku 1992 jako učitelka odborného výcviku a odborných předmětů v oborech gastronomie a kuchař – číšník. Žáky vyučuje v technologii přípravy pokrmů, mezinárodní kuchyni, stolničení, teorie potravin a výživy. Připravuje žáky na gastronomické soutěže, pro žáky organizuje kurz studené kuchyně, baristický kurz a je autorkou elektronické učebnice Potraviny a výživa.

Druhým oceněným z SOU byl Vladislav Hadrava. Na škole působí od roku 1982, učí všeobecně vzdělávací předměty, jako jsou matematika, fyzika a informační technika. Zasloužil se o vybavení školy počítači, o vytvoření webových stránek školy a o modernizaci učebny fyziky. Moderními metodami se snaží žakům přiblížit svět fyziky a detailněji pochopit jednotlivé zákonitosti. Celoživotně se snaží zvýšit zájem žáků o studium přírodních věd a pomáhá jim v jejich vlastním poznání.

„Velmi si vážím vaší práce a je mi ctí, že vám k vašemu svátku mohu předat alespoň symbolické ocenění,“ řekl k oceněné dvacítce pedagogů hejtman Bernard. Slavnosti na krajském úřadu se z domažlických oceněných zúčastnila Jiřina Šlaisová, pan Hadrava se z ceremoniálu omluvil.