„Letos táhnou dřív, než kdykoliv jindy. V menších i stovkových hejnech táhnou tito nádherní ptáci hlavně za tmy směrem na západ a věřte, že podle pověry je to dobrá zpráva a dobré znamení,“ uvedl Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů v Plzni.

První letošní informace o tahu jeřábů přišly od myslivců z Domažlicka. „U Postřekova v průběhu cca tří hodin, kdy kolega seděl večer na posedu, slyšel „troubit“ a hlasitě se ozývat celkem pět hejn letících vysoko pod hvězdnou oblohou. První hejno bylo tak do sto kusů, další bylo výrazně početnější, pak zase menší, největší a na závěr nějací loudové v partičce do dvaceti,“ popsal Makoň. Doplnil, že tento týden pracovník plzeňské zoologické zahrady náhodně vyfotografoval minimálně stohlavé hejno táhnoucích jeřábů popelavých nad Blovicemi na jihu Plzeňska, jeho kolega ten samý den pak slyšel troubení jeřábů za úplné tmy nad obcí Ledce severně od Plzně.

„Všichni jsme se shodli, že zažít něco takového je pro nás obrovský zážitek a mimořádná událost. Nevím přesně odkud a kam, či za jakých podmínek přes naše území jeřábi přelétají, ale podobnou masivní tahovou vlnu jsem osobně zažil naposledy na podzim roku 2011. To byl rok, kdy bylo jeřáby z oblohy slyšet po dva týdny téměř každý den, dokonce jsme i jednoho mladého poraněného jeřába měli u nás na záchranné stanici živočichů v Plzni,“ uzavřel Makoň.