Za svoji práci byl také několikrát vyznamenám, a to i nejvyšším oceněním Řádem sv. Floriána.  Popřát mu přišel za celý sbor starosta sboru Josef Stuiber a zasloužilý hasič Jaroslav Nunvář.

Václav Kafka společně s gratulanty zavzpomínal na časy minulé a nechyběla ani nejedna humorná historka.  „Paměť mám pořád znamenitou, ale pomalu už nemám s kým vzpomínat. Kamarádi, které jsem měl, už bohužel  všichni odešli,“ řekl smutně oslavenec.

„S panem Kafkou se krásně povídá. To, co já hledám v kronikách, má on v hlavě a ve vzpomínkách. Je to úžasné a v jeho věku obdivuhodné,“ říká místní kronikář Milan Zajíc.

Jednadevadesátiletý Václav Kafka žije v Chodské Lhotě spolu se svým synem a snachou, kteří se o něho příkladně starají.