Kromě členů sboru dorazili také hosté – starosta obce Újezd a předseda OSH Domažlice Václav Kalčík, zástupci Sborů z okrsku 2, bývalý senátor Jan Látka, starosta SDH Újezd Jiří Černý ml. Na úvod promluvil jednatel sboru Petr März, který začal hodnocením práce členů dosavadního výboru a revizní rady, pokračoval výčtem akcí, kterých se členové zúčastnili. Zmíněny byly také sportovní soutěže.V závěru své zprávy poděkoval dosavadním členům výboru za práci v uplynulých pěti letech.

Práci členů sportovních týmů SDH Újezd hodnotil Ondřej Černý: „Hasiči postavili tři družstva, z toho bylo jedno družstvo žen.“ Kladně hodnotil zapojení mladých členů do družstva, které pravidelně trénuje. Mladí hasiči se účastní také soutěží.

Dalším bodem jednání valné hromady bylo přijetí tří nových členů do řad místních hasičů a udělení stužek Za věrnost. Byly předány stužky za 10, 20, 30 a 40 let členství a také stužka za 50 let členství, kterou převzal Jiří Černý starší.

Starostou sboru byl na dalších pět let zvolen dosavadní starosta Jiří Černý, předsedou revizní rady se opět stal Miroslav Bozděch .V tajné volbě přítomní členové zvolili i osm členů výboru.

V diskuzi vystoupil starosta obce a starosta OSH Domažlice Václav Kalčík, který krátce zhodnotil spolupráci obce a SDH, ukázal na úkoly, před kterými obec a hasiči stojí. Zmínil i úkoly, před nimiž stojí celé hasičské hnutí v rámci okresu Domažlice do sjezdu SHČMS. Vystoupili rovněž zástupci sboru okrsku číslo 2 a další hosté. Za dobrou spolupráci poděkovali i zástupci TJ Sokol a mysliveckého sdružení.

Závěrem bylo přijato usnesení, které vytyčilo úkoly jak pro nově zvolený výbor, tak pro celou členskou základnu.